Gebruiksvriendelijkheid, een goede aansluiting en een duidelijke afstemming tussen cliënt en behandelaar over het hoe en waarom; het heeft allemaal een grote invloed op de mate waarin een cliënt zich betrokken bij en geholpen door e-health voelt. Zo blijkt uit onderzoek van IJ-lab, de onderzoekstak van Therapieland. Via een tweedelige studie gingen we op zoek naar de factoren die van invloed zijn op de engagement van cliënten bij het gebruik van e-health van Therapieland. We zetten de onderzoeksresultaten en hoe we deze direct zullen toepassen in het verbeteren van Therapieland op een rij!

Over IJ-lab: blijven bouwen aan een optimaal e-healthplatform

Binnen Therapieland hebben we de onderzoekstak IJ-lab. IJ-lab houdt zich continu bezig met het onderzoeken van het gebruik en de effecten van e-Health. De onderzoeksresultaten gebruiken we om van te leren; om door te ontwikkelen en bij te sturen waar nodig. Zo bouwen we aan een e-healthplatform dat zo effectief mogelijk is!

Zo veel mogelijk mensen helpen via engaging e-health

Het doel van Therapieland is simpel: zo veel mogelijk mensen helpen mentaal veerkrachtig in het leven te staan. Door eerder onderzoek weten we dat de effectiviteit van onze programma’s (de mate waarin klachten zijn afgenomen en de cliënt zich geholpen voelt) samenhangt met de engagement van een cliënt. Belangrijk dus om te weten welke factoren van invloed zijn op deze engagement. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat cliënten zich meer engaged voelen bij het gebruik van Therapieland en zodoende beter geholpen zijn?

Definitie engagement therapielandgebruiker

Factoren die engagement beïnvloeden

Het onderzoek

We gingen aan de slag met de onderzoeksvraag “Welke factoren beïnvloeden Engagement?”. Het onderzoek bestond uit twee fases. In de eerste fase interviewden we 14 cliënten die wisselend scoorden op een eerdere vragenlijst over hun engagement. Uit de interviews kwamen een aantal mogelijke factoren die engagement beïnvloeden. Tijdens de tweede fase hebben we deze mogelijke factoren kwantitatief getoetst met een vragenlijst. Deze vragenlijst werd ingevuld door 49 cliënten die gebruikmaken van Therapieland. Dit leverde significante resultaten op.

De resultaten

De volgende factoren blijken een significant verband te hebben met engagement. Hoe hoger er op deze factoren wordt gescoord, hoe meer engagement een cliënt dus ervaart.

  • Aansluiting: Het programma moet goed aansluiten op de hulpvraag en het niveau van de cliënt. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld al veel voorkennis over het onderwerp heeft, ervaart hij minder aansluiting en daardoor ook minder engagement.
  • Gebruiksvriendelijkheid: Het platform en de programma’s moeten makkelijk te gebruiken en overzichtelijk zijn.
  • Passende videotherapeut: De videotherapeut die het programma begeleidt moet aansluiten op de voorkeuren van de cliënt. Cliënten bleken met name een voorkeur te hebben voor een videotherapeut met informele, vlotte spraak die ook in het dagelijks leven werkzaam is als behandelaar of expert.
  • Persoonlijke factoren: De stemming, motivatie en ernst van de situatie van de cliënt hebben invloed op engagement. 
  • Duidelijkheid over rol van het programma in de behandeling: Het is belangrijk dat de cliënt begrijpt wat de reden is voor het doorlopen van het programma. Ook de rol van de behandelaar moet duidelijk zijn: zal de behandelaar tijdens sessies terugkomen op de doorlopen programma-onderdelen of is het e-healthprogramma echt iets van de cliënt zelf? Hoe duidelijker dit van tevoren wordt gecommuniceerd, hoe hoger de engagement.
  • E-healthkennis van behandelaar: Wanneer een cliënt ervaart dat de behandelaar kennis heeft over het e-healthprogramma, geeft dit vertrouwen en ervaart de cliënt meer engagement.

We hebben ook gemeten hoe Therapieland op dit moment scoort op bovengenoemde factoren. Deze resultaten lees je in de factsheets over dit onderzoek.

De toepassing: zo maken we Therapieland meer engaging

Een erg verhelderend onderzoek dus! De resultaten zullen wij meenemen in het ontwikkelen van onze programma’s en in het begeleiden van de behandelaren die met Therapieland werken.

Op basis van de onderzoeksresultaten zullen wij bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s:

  • een inhoudsopgave toevoegen, zodat cliënten makkelijker kunnen navigeren (meer gebruiksvriendelijkheid) en direct naar voor hen relevante thema’s kunnen gaan (meer aansluiting);
  • meer diepgang aanbrengen door verdiepende bibliotheekitems toe te voegen;
  • de toegankelijkheid voor telefoon verbeteren (ook met terugwerkende kracht voor bestaande programma’s);
  • een advies voor behandelaren en cliënten toevoegen aan de start van het programma, over het bespreken van het doel van het programma en de mate van betrokkenheid van de behandelaar bij het online programma.

Daarnaast zullen we behandelaren trainen om aandacht te besteden aan het afstemmen van de rol van de behandelaar bij het online programma en aan de invloed van persoonlijke factoren, zoals stemming, motivatie en type/ernst van de klachten.

Ook onderzoeken we in hoeverre sommige videotherapeuten worden verkozen boven andere en wat de bijbehorende engagement scores zijn van gebruikers. Bij lage engagement in combinatie met een weinig gekozen videotherapeut kunnen we dan een vaak gekozen videotherapeut, met een hoge engagementscore, toevoegen. 

Een optimale programma-aansluiting via matchmaking

IJ-lab is al een tijd bezig met het ontwikkelen van een datagedreven matchmaking tool. De matchmaking tool geeft op basis van een aantal vragen een individueel advies over welk programma het best aansluit op de situatie, voorkeuren en eigenschappen van een gebruiker. De onderzoeksresultaten van dit engagement-onderzoek bieden belangrijke input voor het ontwikkelen van dit model. 

Op dit moment wordt het datamodel “getraind”, om te ontdekken welke vragen te stellen om tot een goede voorspelling te komen van welke programma’s het meest helpend zijn voor een specifieke cliënt. Ook worden prototypes van de matchmaking tool getest onder cliënten en behandelaren.

Zo hopen wij engagement te verhogen bij onze gebruikers en zo veel mogelijk mensen te helpen met onze e-healthprogramma’s!

Naast bovenstaande onderzoeksresultaten, waren er nog veel meer bevindingen. Lees de volledige factsheets over dit onderzoek om meer te weten te komen:

Illustratie van persoon die onderzoek doet

Ook aan de slag met e-health?

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer
foto van twee lachende vrienden

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 1.755

Lees meer
7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

We vroegen verschillende Therapieland werknemers welk boek hun mentale gezondheid een boost heeft gegeven. We zetten er 7 op een rij!

Lees meer
foto van student achter laptop

78% van mensen met somberheidsklachten is geholpen met digitaal programma | IJ-lab

Post Views: 1.632

Lees meer
Afbeelding van Nicky tijdens de Slimme Zorgestafette over AI in de zorg

AI-toepassingen binnen de zorg

Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr.

Lees meer