Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr. Pim Valentijn (Essenburgh & Maastricht University) namen ons mee in de wereld van innovatie en trends binnen de mentale gezondheidszorg. Meer dan vierhonderd mensen hebben deelgenomen aan het online event, waarbij interessante discussies en vragen naar voren kwamen. Een groot deel van de vragen had betrekking op het gebruik van Artificial Intelligence (AI) binnen de zorg, daarom hebben wij hieronder een paar interessante onderwerpen verzameld voor iedereen die hier meer over wil weten. 

 

In dit artikel lees je hoe met de inzet van AI (Artificial Intelligence) het risico op de ziekte van Alzheimer met een nauwkeurigheid van 70% kan worden voorspeld. Een team van IBM en Pfizer geeft aan dat het AI-modellen heeft getraind om vroege tekenen van de onopvallende ziekte te herkennen door naar taalpatronen in woordgebruik te kijken. Het AI-model zou taalkenmerken kunnen detecteren die verband houden met vroege tekenen van cognitieve stoornissen. 

 

Een andere studie van IBM laat zien hoe de ontwikkeling van nieuwe AI met relatieve precisie het begin van een psychose bij een patiënt kan voorspellen door het analyseren van spraak. Hierbij bouwden ze voort op de bevindingen van een IBM-studie uit 2015 die de mogelijkheid aantoonde om AI in te zetten om de verschillen in spraakpatronen te modelleren van hoogrisicopatiënten die later een psychose ontwikkelden in vergelijking tot degenen die dat niet deden. Lees hier meer over dit onderzoek. 

 

Een ander onderzoek laat zien hoe AI helpen kan bij het herkennen van posttraumatische stress stoornis (PTSS). Onderzoekers van de New York University School of Medicine ontwikkelden een algoritme dat gesprekken kan analyseren op patronen. Deze patronen worden vervolgens door cognitieve systemen geanalyseerd waardoor er in een vroegtijdig stadium mogelijke psychische aandoeningen kunnen worden gedetecteerd. 

 

Bij nieuwe Europese studie onder leiding van het Max Planck Institute wordt AI Machine Learning gebruikt als hulpmiddel om psychoses te voorspellen. “Onze studie toonde voor het eerst aan, voor zover wij weten, dat de vergroting van de prognostische vermogens van de mens met algoritmische patroonherkenning de prognostische nauwkeurigheid verbetert tot marges die de klinische implementatie van cybernetische besluit ondersteunende tools waarschijnlijk rechtvaardigen”, aldus de onderzoekers. 

 

Terugval is het grootste obstakel op weg naar herstel voor mensen met een verslaving. Sober Grid gebruikt AI om verslaafden te helpen nuchter te blijven. Sober Grid is het grootste social mediaplatform voor mensen die te maken hebben met middelenmisbruik. De applicatie verbindt mensen die nuchter willen blijven met elkaar. In dit artikel kan je lezen hoe het Sober Grid-team hierbij gebruik maakt van gegevens over gebruikersbestand, inclusief wanneer, hoe vaak en wat mensen communiceerden vóór een terugval, waardoor kunnen ze precies weten wanneer een terugval zal plaatsvinden.

 

En tenslotte, lees je hier meer over hoe de kwantificering van de mentale gezondheidszorg en het gebruik van AI kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen en diagnosticeren van psychische problemen zoals depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie. Uit het onderzoek kwamen slimme algoritmen naar voren die clinici ondersteunen bij het vroegtijdig opsporen en diagnosticeren van psychische problemen, het signaleren van zelfmoordrisico’s en anderen die patiënten helpen hun toestand te beheersen door middel van begeleiding.

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer
foto van twee lachende vrienden

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 1.328

Lees meer
Foto van sterretje in hand tijdens oud en nieuw

23 reflectievragen voor een mentale kickstart van 2023

Post Views: 2.104

Lees meer
Foto van Gloria Gribling

30% minder wachtenden in de GGZ door een andere manier van gespreksvoering

Post Views: 3.990

Lees meer
7 zelfhulpboeken voor een mentale boost

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

Post Views: 3.893

Lees meer