Ontdek IJ-lab

De onderzoekstak van Therapieland en Gezondeboel

IJ-lab is de onderzoekstak van Therapieland en Gezondeboel waar een diverse groep interne en externe onderzoekers en studenten kennis deelt en samen onderzoek doet naar e-Health. Ons doel is om te onderzoeken hoe e-Health zoveel mogelijk mensen geholpen kan laten voelen.

Logo IJ-lab de onderzoekstak van Therapieland en Gezondeboel

De geholpen gebruiker

Waarom?

Wij maken onze e-Health om zoveel mogelijk mensen te helpen. Dit is ons hoogste doel en daarom het vertrekpunt van ons onderzoek. Als wij zoveel mogelijk mensen willen helpen moeten we weten op welke manier onze e-Health het beste kunnen inzetten om dit te bereiken.

Wat voor e-Health biedt je aan bij wie, wanneer, en op welke manier? Hoe matchen we de situatie en de behoeften van de gebruiker aan de juiste programma’s om zodoende de kans geholpen te zijn te vergroten?

Wie?

Mensen kunnen op allerlei manieren in aanraking komen met e-Health. Vanuit verschillende situaties en fasen in hun leven, met verschillende symptomen of klachten, die op hun beurt mild of ernstig kunnen zijn. 

Al deze mensen kunnen zich om verschillende redenen wel of niet geholpen voelen wanneer zij daadwerkelijk e-Health gaan gebruiken. Wij proberen de geholpen persoon zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Wat maakt dat een persoon geholpen is, en hoe kunnen we iemand begeleiden om de kans hierop te vergroten?

Hoe?

Onze aanname is dat hoe beter de match (aansluiting) is tussen de programma’s en onze gebruikers, hoe hoger de engagement (betrokkenheid bij de e-health) van de gebruikers en daarmee ook hoe meer mensen zich geholpen voelen.

Daarom zijn matchmaking, engagement en de geholpen persoon de belangrijkste pijlers in ons onderzoek. Het onderzoek rondom deze thema’s doen we niet alleen, maar samen met een netwerk van universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra.

Bekijk ons onderzoek

Factoren van invloed op engagement – deel 2: survey

Vragenlijstonderzoek bij cliënten die online programma’s van Therapieland volgen.

Lees meer

Factoren van invloed op engagement – deel 1: interviews

Gesprek met gebruikers die laag en hoog scoren op de engagement vragenlijst.

Lees meer
Engagement behandelaren e-Health

Engagement van professionals met e-mental health.

Dit onderzoek evalueert de validiteit van een engagement vragenlijst voor professionals.

Lees meer

Een definitie van de ‘Geholpen Persoon’

In deze mixed method studie brengen wij de geholpen persoon van Therapieland zo volledig mogelijk in kaart.

Lees meer

Engagement hangt samen met afname klachten

Onderzoek naar de rol van engagement bij de programma’s Piekeren, Paniek, Burnout en Somberheid van Therapieland

Lees meer

Leer ons team kennen

In samenwerking met universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen voeren
wij onderzoeken uit en brengen we de gegenereerde kennis direct in de praktijk

Matthijs Spruijt

Matthijs Spruijt

Researcher
Suzanne Martens

Suzanne Martens

Data Scientist
Maaike Meurs

Maaike Meurs

Researcher

Onderzoekspartners

Samenwerken?

We vinden het belangrijk om hetzelfde doel na te streven, kennis te delen en gebruik te maken van elkaars netwerk om zo het draagvlak van het onderzoek te verbreden. Benieuwd hoe we met jou kunnen samenwerken?