Begin dit jaar is binnen de vakgroep medische psychologie van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) een pilot gestart met Therapieland. Doel: beoordelen in hoeverre het platform van Therapieland toegevoegde waarde biedt aan het zorgproces voor patiënten, of het tegelijkertijd kan bijdragen aan efficiënter werken en wat er nodig is voor duurzame inbedding in de processen.

De vakgroep medische psychologie maakt gebruik van de programma’s van Therapieland bij twee behandeltrajecten: bariatrie en revalidatie. In eerste instantie hebben behandelaren een beperkt aantal programma’s ingezet om goed te kunnen beoordelen of de inhoud past bij de patiënten die zij zien.

 

Positieve resultaten 

Na drie maanden heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden en die was heel positief! Zowel patiënten als behandelaren hebben een korte vragenlijst ingevuld om de pilot te evalueren. In de evaluatie is onder andere gekeken naar de tijdsinvestering, aansluiting van de inhoud van de programma’s van Therapieland op de behandelprogramma’s, de meerwaarde van de programma’s, het gebruiksgemak voor patiënten en of Therapieland inderdaad bijdraagt aan het efficiënter kunnen werken.

‘’Ik vind het een goede manier om patiënten tussendoor actief na te laten denken waardoor we tijdens de sessies meer diepgang kunnen krijgen en/of juist meer ruimte hebben voor andere thema’s die spelen’’

De programma’s van Therapieland kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Er kan gekozen worden om patiënten/cliënten een programma zelfstandig te laten doorlopen, het kan als online werkboek gebruikt worden en tot slot kan het als geïntegreerd onderdeel van de behandeling ingezet worden: blended care.

Bij ZGT is gekozen voor blended care, wat inhoudt dat behandelaren de programma’s ook tijdens consulten ingezet hebben. Dit betrof voornamelijk het bespreken/dieper doorvragen op de gemaakte opdrachten. De gemiddelde tijdsbesteding daarvoor varieerde per behandelaar en per sessie van 5 tot 45 minuten. De programma’s worden gezien als goede toevoeging op op de behandelprogramma’s. De voordelen volgens behandelaren zijn:

  • Tijdsbesparing tijdens het consult doordat patiënten beter voorbereid naar het consult kwamen en er meer kans was om dieper op zaken in te gaan.
  • Meer inzicht in de motivatie van een patiënt.
  • De patiënt krijgt een actievere rol tijdens zijn/haar behandeling.
  • Consulten kunnen iets verder uit elkaar gepland worden doordat de patiënt ook tussendoor bezig is met de behandeling.
  • Patiënten worden tot dieper nadenken uitgedaagd.

Behandelaren staan positief tegenover het verder verkennen van de mogelijkheden van het toevoegen van e-Health aan behandelprogramma’s.

 

Patiënten delen hun mening

De patiënten waren zonder uitzondering positief over het gebruik van Therapieland. De introductie van Therapieland vond plaats tijdens het eerste gesprek en de meeste patiënten logden thuis voor het eerst in. Wat als prettig werd ervaren door patiënten was dat de programma’s ook tijdens de consulten besproken werden aan de hand van huiswerkopdrachten. Ook het ontvangen van berichten van de behandelaar via Therapieland werd erg gewaardeerd.

Aan de patiënten is gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de programma’s van Therapieland en daaruit kwam het gemiddelde cijfer van een 8,0! Patiënten vonden het prettig om online met de behandeling bezig te zijn; dit hield ze scherp en gefocust. Ook waren zij positief over de mogelijkheid om tijds- en plaatsonafhankelijk met hun behandeling bezig te kunnen zijn. Alle patiënten gaven aan in de toekomst weer voor digitale ondersteuning te kiezen, maar merken dit wel aan als aanvulling op de reguliere behandeling en niet als vervanging.

 

Het vervolg

Door het succes van de eerste maanden van de pilot heeft de vakgroep medische psychologie besloten om de pilot op maar liefst twee manieren uit te breiden. Deze maand starten de psychologen ook op de behandeltrajecten hartrevalidatie en kinderpsychologie met het inzetten van Therapieland programma’s.

Daarnaast wordt verkend of de programma’s van Therapieland ook ingezet kunnen worden gedurende de periode dat patiënten op de wachtlijst staan. Het doel is de patiënt daarmee de mogelijkheid te bieden alvast aan de slag te gaan, met als bijkomend effect een betere voorbereiding op het eerste gesprek.

Bekijk hier de mogelijkheden van e-Health voor het ziekenhuis. Met dank aan ZGT en de patiënten!

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer
foto van twee lachende vrienden

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 1.850

Lees meer
7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

We vroegen verschillende Therapieland werknemers welk boek hun mentale gezondheid een boost heeft gegeven. We zetten er 7 op een rij!

Lees meer
foto van student achter laptop

78% van mensen met somberheidsklachten is geholpen met digitaal programma | IJ-lab

Post Views: 1.697

Lees meer
Afbeelding van Nicky tijdens de Slimme Zorgestafette over AI in de zorg

AI-toepassingen binnen de zorg

Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr.

Lees meer