29-11-2022

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met angst. Na de specifieke fobie, komt de sociale fobie het meest voor. Ongeveer 9% van de bevolking krijgt last van sociale angst. Deze stoornis kan veel negatieve invloed hebben op je leven. Gelukkig zijn er verschillende methoden om met sociale angst om te leren gaan en klachten te verminderen. IJ-lab onderzocht in hoeverre het volgen van een digitaal programma sociale angst kan verminderen en de resultaten zijn veelbelovend!

Het e-Health-programma Sociale angst

Het digitale programma Sociale angst is ontwikkeld voor volwassenen die hun sociale angst willen overwinnen. Het programma richt zich op het verminderen van sociale-angstklachten en sociale-vermijdingsklachten. IJ-lab onderzocht de effectiviteit van dit programma bij 367 gebruikers, met een voor- en nameting op de “Sociale angst thermometer”.

Sterke afname van sociale-angst- en vermijndingsklachten

Na het doorlopen van het digitale programma zijn klachten significant afgenomen: sociale-angstklachten met 27% en sociale-vermijdingsklachten met 33%.

De klachtafname kan toegeschreven worden aan het volgen van het programma, doordat gebruikers met grotere klachtafname het ook meer eens zijn met de stelling “Door dit programma zijn mijn klachten afgenomen”. Daarnaast voelt 86% zich geholpen door het programma.

De klachtafname is het grootst bij gebruikers die bij aanvang een grotere mate van klachten hadden. Hoe meer klachten bij aanvang, hoe meer effect het programma had.

In onderstaande figuur zie je alle gebruikers verdeeld in de groepen ‘lage klachten’, ‘matige klachten’ en ‘hoge klachten’ bij de voormeting (T0) en de nameting (T1).

Grafiek klachtafname sociale angst en vermijding

Nieuwe inzichten, beter omgaan met klachten en doelen behalen

Bijna 80% geeft aan zich geholpen te voelen door het krijgen van nieuwe inzichten en het beter om kunnen gaan met klachten. Ook doelen spelen een belangrijke rol. Aan het begin van het programma stellen gebruikers een doel op. Ze geven dan ook in procenten aan in hoeverre dat doel behaald is. Aan het eind van het programma wordt dit geëvalueerd. In de figuur is te zien dat het percentage ‘doel behaald’ op de nameting ruim driemaal zo groot is. Degenen met een grotere afname van klachten hebben in significant grotere mate hun doel behaald. Blijkbaar is de afname van klachten een belangrijk doel voor onze gebruikers. 

Grafiek Percentage doel behaald sociale angst

Meer lezen over de onderzoeksresultaten van het programma Sociale angst?

Over IJ-lab: blijven bouwen aan een optimaal e-healthplatform

Binnen Therapieland hebben we de onderzoekstak IJ-lab. IJ-lab houdt zich continu bezig met het onderzoeken van het gebruik en de effecten van e-Health. De onderzoeksresultaten gebruiken we om van te leren; om door te ontwikkelen en bij te sturen waar nodig. Zo bouwen we aan een e-healthplatform dat zo effectief mogelijk is!

Ook aan de slag met e-Health?

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer
foto van twee lachende vrienden

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 1.831

Lees meer
7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

We vroegen verschillende Therapieland werknemers welk boek hun mentale gezondheid een boost heeft gegeven. We zetten er 7 op een rij!

Lees meer
foto van student achter laptop

78% van mensen met somberheidsklachten is geholpen met digitaal programma | IJ-lab

Post Views: 1.685

Lees meer
Afbeelding van Nicky tijdens de Slimme Zorgestafette over AI in de zorg

AI-toepassingen binnen de zorg

Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr.

Lees meer