Vragenlijsten spelen een grote rol bij effectieve behandeltrajecten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze vormen de basis voor screening, diagnose, en het monitoren van behandelingen. Ons vragenlijstenportaal, met meer dan 150 diverse vragenlijsten op app.therapieland.nl, is speciaal ontwikkeld om professionals te ondersteunen in het selecteren van de juiste behandelingen en het bijhouden van de voortgang van hun cliënten. Maar welke vragenlijsten worden nu eigenlijk het meest ingezet? Hieronder presenteren we de top 10 meest gebruikte GGZ-vragenlijsten in ons vragenlijstenportaal. 

1. SQ-48 (Symptom Questionnaire)

Doel: De Symptom Questionnaire (SQ-48) kun je gebruiken om het algemeen psychisch functioneren in kaart te brengen. Het is een zelfrapportage-vragenlijst in het publiek domein voor Routine ROM. De SQ-48 wordt gebruikt als screening/monitoring instrument in de klinische setting, als benchmark instrument of voor onderzoeksdoeleinden.

Doelgroep: volwassenen

Deze vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels, Turks en Berbers.

Meer informatie

2. UCL (Utrechtse Coping Lijst)

Doel: Deze vragenlijst meet de manier waarop iemand omgaat met problemen en stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. Dit betekent niet dat de gehanteerde copingstrategieën onveranderlijke kenmerken of eigenschappen zijn. Het wordt eerder gezien als een voorkeur. 

Doelgroep: volwassenen 

Meer informatie

3. BSI (Brief Symptom Inventory)

Doel: De Brief Symptom Inventory (BSI) kan ingezet worden om een eerste indruk te krijgen van de aard en de ernst van de klachten van iemand die een behandeling zoekt voor psychische klachten. Deze zelfrapportage-vragenlijst geeft de ernst van de klachten aan. 

Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar 

Deze vragenlijst is beschikbaar in een verkorte versie en voor Engelssprekende  cliënten.

Meer informatie

4. CQi ambulante GGZ en VZ – versie 5.1

Doel: Deze CQi 5.1 meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi 5.1 wordt gebruikt om binnen een zorgaanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

Doelgroep: jongeren en volwassenen (vanaf 16 jaar) 

Deze vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels.

Meer informatie

5. SCL-90 (Symptom Checklist) 

Doel: De SCL-90 is een multidimensionale klachtenlijst die de geestelijke en lichamelijke klachten in kaart brengt. Door het uitvoeren van screening en effectmeting krijgen zorgverleners een uitgebreid beeld van het psychisch disfunctioneren. Hierdoor kunnen passende interventies voor de cliënt worden ingezet en kan de voortgang van de behandeling effectief worden geëvalueerd.

Doelgroep: jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen 

Meer informatie

6. MHC-SF (Mental Health Continuum- Short Form)

Doel: De Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) is een zelfrapportage-vragenlijsten die met 14 vragen de positieve geestelijke gezondheid meet van de cliënt. De MHC-SF meet op drie gebieden: het emotioneel welbevinden, sociaal welbevinden en psychologisch welbevinden. 

Doelgroep: volwassenen

Deze vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels.

Meer informatie

7. YSQ (Young Schema Questionnaire)

Doel: Met behulp van de Young Schema Questionnaire (YSQ) worden onaangepaste of disfunctionele schema’s van de cliënt in kaart gebracht. 

Doelgroep: volwassenen

Meer informatie

8. BDI-2-NL-R (Beck Depression Inventory)

Doel: De Back Depression Inventory (BDI-2-NL-R) kan met 21 vragen de ernst van depressieve, somatische en vegetatieve symptomen meten. De totaalscore uit deze zelfrapportage-vragenlijst zegt vooral iets over de algehele ernst van de depressie.

Doelgroep: jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen

Meer informatie

9. SMI (Schema Modi Inventory)

Doel: De Schema Modi Inventory (SMI) is essentieel in de beginfase van schematherapie. Deze vragenlijst kan als zelfrapportage ingezet worden om middels effectmeting en screening de aanwezig van modi te bepalen. 

Doelgroep: jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen

Meer informatie 

10. AVL Informantrapportage (ADHD-vragenlijst)

Doel: Met slechts 18 vragen kan deze vragenlijst bepalen of er spraken is van ADHD-gedragingen, biedt het inzicht in potentieel ADHD-gerelateerde uitdagingen en ondersteunt het de eerste stappen naar diagnose en behandeling.

Doelgroep: jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen

Meer informatie 

Het vragenlijstportaal

Benieuwd naar meer van deze vragenlijsten? Ons platform biedt zorgprofessionals een vragenlijstportaal met meer dan 150 online vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn ontworpen voor verschillende doeleinden, zoals diagnostiek, screening en Routine Outcome Monitoring (ROM). Bekijk hier het aanbod of vraag nu een gratis proefaccount aan.

Ontdek onze e-Health

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer
foto van twee lachende vrienden

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 1.934

Lees meer
7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

We vroegen verschillende Therapieland werknemers welk boek hun mentale gezondheid een boost heeft gegeven. We zetten er 7 op een rij!

Lees meer
foto van student achter laptop

78% van mensen met somberheidsklachten is geholpen met digitaal programma | IJ-lab

Post Views: 1.776

Lees meer
Afbeelding van Nicky tijdens de Slimme Zorgestafette over AI in de zorg

AI-toepassingen binnen de zorg

Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr.

Lees meer