07-12-2022

Het drinken van een paar glazen alcohol is sociaal erg geaccepteerd. Veel mensen drinken daardoor al gauw teveel. Zo blijkt uit cijfers van Trimbos dat slechts 44% van de volwassen Nederlanders zich in 2021 hield aan het drinkadvies van de Gezondheidsraad. De meerderheid van volwassen Nederland drinkt dus te veel. Sommigen mensen willen hun alcoholgebruik misschien wel minderen, maar weten niet goed waar te beginnen of kunnen hier extra ondersteuning bij gebruiken. Een digitaal programma blijkt hiervoor een effectief hulpmiddel.

Het e-Health-programma Alcohol onder controle

Het programma Alcohol onder controle is ontwikkeld voor volwassenen die kampen met overmatig alcoholgebruik en die het niet lukken om hier zonder hulp mee te stoppen. Met behulp van educatieve video’s en reflecterende opdrachten kunnen gebruikers hun alcoholgebruik onder de loep nemen.

IJ-lab onderzocht de effectiviteit van dit programma bij 455 mensen, met een voor- en nameting op de Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).

Ernst van alcoholgebruik significant minder

Het onderzoeksresultaten laten een significant groot effect zien van het programma Alcohol onder controle. De ernst van het alcoholgebruik is afgenomen met 32%. De afname van klachten is ten minste deels toe te schrijven aan het doorlopen van het programma. Zo geeft 83% van de gebruikers aan zich geholpen te voelen door het programma. Deze 83% laat ook een grotere klachtafname zien op de AUDIT dan de 17% die zegt dat het programma hen niet geholpen heeft.

Ook bij dit programma geldt weer: hoe ernstiger het gebruik bij aanvang van het programma, des te groter het effect van het programma. 83% van degene die het programma doorlopen voelt zich geholpen door het programma.

Manieren van geholpen zijn

Een e-Health-programma kan iemand op verschillende manieren helpen. Naast dat het kan resulteren in klachtafname, zorgt het programma ervoor dat men: 

  • dichter bij diens doelen komt;
  • meer controle op diens situatie ervaart;
  • beter om kan gaan met diens klachten;
  • positiever naar dingen kijkt;
  • nieuwe inzichten krijgt;
  • herkent niet de enige te zijn met deze klachten;
  • zich minder alleen voelt.

Vergeleken met andere e-Health-programma’s valt op dat mensen die het programma Alcohol onder controle doorlopen relatief meer ervaren dat ze dichterbij hun doelen zijn gekomen, dat hun klachten zijn afgenomen en dat men meer controle over de eigen situatie heeft gekregen (zie onderstaande figuur).

Manieren van geholpen zijn door e-Health-programma Alcohol onder controle

Meer lezen over de onderzoeksresultaten van het programma Alcohol onder controle?

Over IJ-lab: blijven bouwen aan een optimaal e-healthplatform

Binnen Therapieland hebben we de onderzoekstak IJ-lab. IJ-lab houdt zich continu bezig met het onderzoeken van het gebruik en de effecten van e-Health. De onderzoeksresultaten gebruiken we om van te leren; om door te ontwikkelen en bij te sturen waar nodig. Zo bouwen we aan een e-healthplatform dat zo effectief mogelijk is!

Ook aan de slag met e-Health?

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 747

Lees meer
23 reflectievragen voor een mentale kickstart van 2023

23 reflectievragen voor een mentale kickstart van 2023

Post Views: 1.297

Lees meer
Minder wachtenden in de GGZ door het verkennend gesprek

30% minder wachtenden in de GGZ door een andere manier van gespreksvoering: het verkennend gesprek | Gloria Girbling

Post Views: 3.086

Lees meer
7 zelfhulpboeken voor een mentale boost

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

Post Views: 1.928

Lees meer