Met de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen jongeren inmiddels weer naar school; maar er is veel in te halen. Door de pandemie lopen scholen en leerlingen een achterstand. Het Nationaal Programma Onderwijs stelt € 8,5 miljard beschikbaar voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Jeroen Lammers en Marloes Kleinjan van het Trimbos-Instituut vragen meer aandacht voor de mentale gezondheid van leerlingen

Nationaal Programma Onderwijs

Om te helpen biedt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een hulpmiddel: de schoolscan. Hiermee is het mogelijk om kansen, knelpunten en vertragingen van de school op te sporen en zo passende maatregelen te treffen. Door middel van een online vragenlijst kan de schooldirecteur of verantwoordelijke de schoolscan maken. Op basis van de antwoorden wordt er vervolgens een “scan” gemaakt; dit rapport laat de belangrijkste resultaten en aandachtspunten zien. Zo komen de middelen op de plek waar hier het meeste behoefte aan is, en kunnen leerlingen en leerkrachten ook daadwerkelijk geholpen worden met de juiste interventies.

 

Duurzame investering in welzijn

De pandemie heeft gezorgd voor mentale gevolgen bij verschillende leeftijdsgroepen. Niet alleen (jong)volwassenen, maar ook kinderen hebben het te verzuren. Het is natuurlijk niet gek dat leerlingen die goed in hun vel zitten beter in staat zijn om te leren en functioneren; op school maar ook daarbuiten. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om te weten hoe je om moet gaan met emoties. Dit kan het beste door sociaal-emotionele vaardigheden op te doen. Op het moment wordt hier alleen nog veel te weinig aandacht aan besteed in het onderwijs. Met een structurele investering in het welbevinden van jongeren kan de kans op het ontwikkelen van mentale problemen, zoals depressie, angststoornis of verslaving op latere leeftijd worden verkleind. 

 

Het Gezondeboel label binnen Therapieland is speciaal gericht op een preventieve, laagdrempelige vorm van mentale gezondheid voor onder andere het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan trainingen als “Faalangst”, “Grip op jouw emoties”, “Somberheid”, maar ook “Mindfulness”. De trainingen kunnen zelfstandig of onder begeleiding van een professional worden doorlopen. Ze bieden informatie, handvatten en meer inzicht in mentale gezondheid en vaardigheden. Ook wordt er vaak samen met de sociale omgeving gewerkt aan hetgeen waarmee een jongere kampt. Bij Gezondeboel is het vanwege de toegankelijkheid van de trainingen mogelijk om jongeren zelf aan de slag te laten gaan met de trainingen. Daarnaast kunnen de trainingen ook in de vorm van e-Health programma’s worden ingezet door GGZ behandelaren via Therapieland. Er zijn dus verschillende toepassingsmogelijkheden beschikbaar. 

 

Dat de overheid extra geld heeft vrijgemaakt voor het onderwijs is natuurlijk goed nieuws voor de inhaalslag die straks nodig is. Wil je als gemeente of onderwijsinstelling meer te weten komen over hoe je de e-Healthmogelijkheden van Gezondeboel of Therapieland kunt inzetten? Dan kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis proefabonnement. 

 

Nog meer trainingen/programma’s voor jongeren:

 • Faalangst
 • Mindfulness
 • Somberheid
 • Diabetes type 1
 • Emoties in kaart
 • Gescheiden ouders
 • Grip op jouw emoties
 • Relaties & Seksualiteit
 • Naar de middelbare school
 • ACT your way – alleen begeleid door professional
 • AD(H)D – Jongeren (11-16 jaar) – alleen begeleid door professional
 • Autisme – Jongeren (11-16 jaar) – alleen begeleid door professional
 • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten – alleen begeleid door professional

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer
foto van twee lachende vrienden

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 1.754

Lees meer
7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

We vroegen verschillende Therapieland werknemers welk boek hun mentale gezondheid een boost heeft gegeven. We zetten er 7 op een rij!

Lees meer
foto van student achter laptop

78% van mensen met somberheidsklachten is geholpen met digitaal programma | IJ-lab

Post Views: 1.632

Lees meer
Afbeelding van Nicky tijdens de Slimme Zorgestafette over AI in de zorg

AI-toepassingen binnen de zorg

Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr.

Lees meer