Het creëren van hybride zorgpaden met e-health

De zorg moet flexibeler en efficiënter worden gemaakt – en het liefst vandaag. Het concept van hybride zorgpaden staat dan ook hoog op de agenda. Hybride zorgpaden combineren traditionele face-to-face behandelingen met digitale zorgoplossingen, wat leidt tot een cliëntgerichte en domeinoverstijgende benadering van de zorg. Hybride zorg biedt niet alleen meer flexibiliteit voor cliënten, maar draagt ook bij aan alle andere ambitieuze doelstellingen die we hebben voor de GGZ.

De zorgverzekeraars erkennen de kracht van hybride zorgpaden, en hebben deze dan ook opgenomen als een belangrijke pijler in hun zorginkoopplannen voor 2025. Zij zien hybride zorg als een manier om de toegankelijkheid en kwaliteit van de GGZ te verbeteren, door cliënten de mogelijkheid te bieden om hun behandeling deels digitaal en deels fysiek te volgen. De juiste zorg op de juiste plek dus.

De e-health van Therapieland speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van hybride zorgpaden. Ons platform is ontworpen om samen te werken met traditionele zorg, waardoor we op een toegankelijke manier hybride zorg (blended care) kunnen bieden. Zo krijgen cliënten via het platform toegang tot online programma’s en vragenlijsten, zodat ze het meeste kunnen halen uit de face-to-face gesprekken met hun behandelaar.

Wat zijn hybride zorgpaden?

Hybride zorg is de waar mogelijk gepersonaliseerde maatwerk/mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg en ondersteuning van gezondheid. Uitgangspunten hierbij zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Resultaten E-healthmonitor 2023

De meeste zorgverleners geven aan dat er bij hun organisatie nog niet is uitgezocht, of ze niet weten of dat is gebeurd, hoe zorgpaden dan hybride kunnen worden aangeboden. Met het IZA-doel van 70% hybride zorgpaden voor 50% van de zorgvragers in 2026, is dat vrij problematisch. 

 

No-brainers voor digitalisering in de GGZ

Aan de slag met hybride zorgpaden

Benieuwd hoe jouw organisatie in 2025 vanuit succesvolle hybride zorgpaden kan creëren? Plan dan gemakkelijk en vrijblijvend een gesprek in met onze E-health Adviseur Kelvin de Ridder.

kelvinderidder_background.png