De inzet van e-Health heeft veel voordelen voor zowel de cliënt als de zorgprofessional. Door e-Health te combineren met reguliere zorg (blended care), kun je als zorgprofessional altijd bieden wat jouw cliënt nodig heeft. In dit artikel brengen we meer inzicht in de rol die e-Health kan spelen in elke fase van de cliëntreis: voorafgaand aan het zorgtraject op de wachtlijst, als aanvulling op de lopende behandeling  of als steun tijdens de nazorg. 

 

 

e-Health ter preventie

Om te voorkomen dat mensen op de lange termijn terechtkomen in de zorg, is het belangrijk om vroegtijdig en preventief te interveniëren. Om kostbare zorg te voorkomen, kunnen laagdrempelige online zelfhulpmodules worden ingezet ter preventie. Binnen een op maat ingericht preventieportaal, kunnen mensen zelfstandig aan de slag gaan met e-Health. 

 

 

Screening

Het behandeltraject van cliënten start met het screening- en intake proces. Digitale tools kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Een screening kan een behandelaar digitaal uitvoeren via het vragenlijstenportaal van Therapieland. Screeningsvragenlijsten kunnen online worden verstuurd en ingevuld. De resultaten worden in het platform automatisch grafisch weergegeven en samengevat, waardoor de scores in eenvoudig kunnen worden geïnterpreteerd. Daarnaast is het mogelijk om de eigen intakelijst digitaal in te laten bouwen in het Therapieland platform. Dit maakt e-Health een makkelijk en snel hulp- en communicatiemiddel. 

 

 

Van wachtlijst naar actielijst

Na de aanmelding en screening kunnen cliënten op een wachtlijst terechtkomen voordat zij daadwerkelijk geholpen worden. Door alvast toegang te krijgen tot geschikte online programma’s kunnen er alvast stappen worden genomen in het herstelproces. In de programma’s worden psycho-educatie en handige tips geboden, waarmee cliënten hun kennis alvast kunnen versterken en zich voor kunnen bereiden op de behandeling. Een voorbeeld hiervan is het online programma “Eerste stap naar herstel”, waarin thema’s aan bod komen als ontspannen, omgaan met emoties, weer wat gaan doen, beter slapen en minder piekeren. 

 

 

Blended Care 

Er zijn verschillende toepassingen van e-Health mogelijk tijdens de behandeling die gecombineerd kunnen worden met reguliere gesprekken: online programma’s, en vragenlijsten. Ook kunnen blended care-trajecten eenvoudig worden ondersteund met beeldbellen. 

 

Therapieland biedt een breed aanbod aan online programma’s die kunnen worden ingezet tijdens de behandeling. Door online programma’s in te zetten tijdens de behandeling kan de de cliënt onder toezicht van de behandelaar, buiten de contactmomenten om, aan zichzelf blijven werken. Aan het begin van het programma stelt de cliënt behandeldoelen op die vervolgens aan het begin, tussentijds en aan het einde van het programma kunnen worden geëvalueerd. De online programma’s bestaan uit verschillende stappen waarin de cliënt met zijn of haar hulpvraag aan de slag gaat. Dit gebeurt met behulp van begeleidende video’s, opdrachten, voorbeelden uit de praktijk en belangrijke informatie over een onderwerp. De behandelaar kan vervolgens feedback geven op en vragen stellen over de uitgevoerde opdrachten.

 

Ook bevatten de online programma’s extra stappen waarmee de sociale omgeving van de cliënt de klachten van de cliënt beter leert begrijpen zodat zij hem/haar in de toekomst beter kunnen ondersteunen. Tot slot kunnen cliënten schrijven in een digitaal dagboek en hun slaap, stress en stemming monitoren in de monitor app. Onderzoek naar blended behandelingen met online programma’s voor angst- en stemmingsproblematiek laten positieve resultaten zien. Begeleide e-Health programma’s voor depressie zijn zelfs net zo effectief als reguliere therapie (Cuijpers et al., 2010).

 

 

Nazorg & effectieve afronding van de behandeling 

Aan het eind van de behandeling ervaren de cliënt en behandelaar vaak nog onzekerheden met betrekking tot de afronding van het traject. Dit leidt ertoe dat de beëindiging van de behandeling vaak langer wordt uitgesteld dan nodig. Een goed terugvalpreventieplan en online nazorg kunnen ervoor zorgen dat deze onzekerheden veelal worden weggenomen. Aan het einde van de rit kan de cliënt daarom programma’s ter nazorg volgen. Zo helpt het programma “Terugvalpreventie” cliënten om zich voor te bereiden op een terugval. Daarnaast behouden cliënten levenslang toegang tot alle online programma’s die zij in het verleden via Therapieland hebben gevolgd, zodat zij altijd terug kunnen keren naar het programma om de stappen nogmaals te doorlopen of zelfstandig af te ronden. 

 

 

Literatuur 

Cuijpers, P., Donker, T., van Straten, A., Yuan, L. & Andersson, G. (2010). Is guided self-help as effective as face-to-face therapy? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychological Medicine 21, 1-15.

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer
foto van twee lachende vrienden

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 1.663

Lees meer
7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

We vroegen verschillende Therapieland werknemers welk boek hun mentale gezondheid een boost heeft gegeven. We zetten er 7 op een rij!

Lees meer
foto van student achter laptop

78% van mensen met somberheidsklachten is geholpen met digitaal programma | IJ-lab

Post Views: 1.541

Lees meer
Afbeelding van Nicky tijdens de Slimme Zorgestafette over AI in de zorg

AI-toepassingen binnen de zorg

Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr.

Lees meer