Van burger tot cliënt in
één omgeving

De huisarts, de POH-GGZ, de bedrijfsarts, de ambulant begeleider: mensen met psychische uitdagingen komen vaak in contact met allerlei hulpverleners en organisaties. Maar de samenwerking tussen deze verschillende schakels verloopt nog niet soepel. Hoe kan dit beter?

Wat als we de zorg om de cliënt heen organiseren? Eén digitaal e-mental health platform, waar alle betrokken zorgprofessionals samen kunnen werken en inzage hebben in het dossier van de cliënt.

Één e-mental health platform

Om domeinoverstijgend werken op een goede manier te organiseren, is een digitaal ecosysteem van belang. In een online platform kunnen de betrokken mensen makkelijk en veilig aan elkaar worden gekoppeld.

We faciliteren de samenwerking tussen het Sociaal Domein, Onderwijs en de Bedrijfsgezondheidszorg (Gezondeboel) en de Huisartsenzorg, GGZ en Ziekenhuiszorg (Therapieland). 

VR-behandelaar2-03

Online vragenlijsten

Ons vragenlijstenportaal bevat vragenlijsten die gebruikt kunnen worden voor diagnostiek, screening of ROM. De vragenlijsten zijn allemaal digitaal. Dit betekent dat ze online verstuurd, ingevuld en geïnterpreteerd kunnen worden. Doordat de scores automatisch berekend worden en grafisch worden weergegeven en samengevat in het platform kunnen de scores in één oogopslag worden geïnterpreteerd.

We bieden verschillende screenings- en diagnostische vragenlijsten op het gebied van trauma, hechting, gezin en ontwikkeling. Bekijk hieronder een greep uit ons aanbod.

Relevante vragenlijsten

CRIES-8

Screenen op posttraumatische stressklachten

Lees meer

AISI 2-5 en 6-12 jaar

Aan de hand van de AISI kun je vaststellen of er een risico is op onveilige gehechtheid bij kinderen tussen 2–5 en 6–12 jaar.

Lees meer

LEC-5

Dit is een zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen.

Lees meer

CRIES-13

Screenen op posttraumatische stressklachten

Lees meer

Felicia Stoutjesdijk over e-Health en Traumabehandeling

Felicia Stoutjesdijk behandelt trauma bij kind en jeugd en is daarnaast trouwe Therapielandgebruiker. We stelden haar een paar vragen over haar visie op traumabehandeling.