Van burger tot cliënt in
één omgeving

De huisarts, de POH-GGZ, de bedrijfsarts, de ambulant begeleider: mensen met psychische uitdagingen komen vaak in contact met allerlei hulpverleners en organisaties. Maar de samenwerking tussen deze verschillende schakels verloopt nog niet soepel. Hoe kan dit beter?

Wat als we de zorg om de cliënt heen organiseren? Eén digitaal e-mental health platform, waar alle betrokken zorgprofessionals samen kunnen werken en inzage hebben in het dossier van de cliënt.

Één e-mental health platform

Om domeinoverstijgend werken op een goede manier te organiseren, is een digitaal ecosysteem van belang. In een online platform kunnen de betrokken mensen makkelijk en veilig aan elkaar worden gekoppeld.

We faciliteren de samenwerking tussen het Sociaal Domein, Onderwijs en de Bedrijfsgezondheidszorg (Gezondeboel) en de Huisartsenzorg, GGZ en Ziekenhuiszorg (Therapieland). 

Floortje Scheepers over Netwerkzorg en domeinoverstijgend werken 

Floortje Scheepers (Hoogleraar Innovatie, UMC Utrecht) streeft naar netwerkzorg, waarbij formele en informele hulpverlening samenwerkt rondom en met de cliënt. Vanuit UMC Utrecht ontwikkelde ze de NetwerkIntake en ging aan de slag met de implementatie in de regio Utrecht.