DASS-42 (Depression Anxiety Stress Scales)

 

Onderwerp

Angst, depressie en stress

 

Doel

Screening, monitoring

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Volwassenen, Arbeid en Organisatie 

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

42

 

Kosten

n.v.t.

ROM Vragenlijst

ja

 

Samenvatting

De DASS-42 brengt angst, depressie en stressgeralateerde klachten in kaart.

 

Stressschaal

De stressschaal meet vooral de symptomen van spanning en angst, die kenmerkend zijn voor gegeneraliseerde angststoornis (de Beurs, 2011).

 

Arbeid en Organisatie

De DASS kan ook worden ingezet door de bedrijfs- en arboarts. Zo brengt de vragenlijst onder andere de ernst van stressklachten bij arbeidsgerelateerde problematiek in kaart (Gedragstherapie, 2001; de Beurs et al., 2012).

 

DASS-42 of DASS-21? 

Uit onderzoek blijkt dat de 21-itemversie van de DASS niet onderdoet in discriminerend vermogen voor de 42-itemversie. Dat doet de vraag rijzen of het zinvol is de patiënt te belasten met extra vragen als men met 21 vragen al redelijk nauwkeurig kan bepalen of personen aan een stressgerelateerde stoornis of zelfs aan een psychiatrische stoornis lijden.

Het antwoord op deze vraag hangt af van de doelstelling bij gebruik van de DASS. Gaat het alleen om de klinische vraag of nader diagnostisch onderzoek gewenst is, dan volstaat de verkorte DASS; is men geïnteresseerd in een nauwkeurig beeld van de mate van depressie, angst en/of stress bij de patiënt, dan geeft de 42-itemversie van de DASS een beter beeld (Gedrag en organisatie, 2005).

 

Schalen

Depressie, angst en stress.

 

Auteur

Lovibond, S.H. & Lovibond, P.F. (1995). Manual for the Depression Anxiety & Stress Scales. (2nd Ed.)Sydney: Psychology Foundation. Nederlandse vertaling: ​De Beurs, E., Van Dyck, R., Marquenie, L. A., Lange, A., & Blonk, R. W. B. (2001). De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Gedragstherapie, 34, 35-53c

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Icoon vragenlijst

4DKL

De 4DKL screent op angst, depressie, stress en somatisatie.

Lees meer
Icoon vragenlijst

BSI

De BSI screent op veel voorkomende klachten bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

BYI-2-NL

De BYI-2-NL screent op psychische problematiek bij kind & jeugd.

Lees meer
Icoon vragenlijst

HADS

De HADS screent op gevoelens van angst en depressie bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

KKL

De KKL screent zeer snel de mate van psychisch lijden.

Lees meer
Icoon vragenlijst

MANSA-16

De MANSA-16 geeft een globale indruk van iemands kwaliteit van leven.

Lees meer
Icoon vragenlijst

MHC-SF

De MHC-SF meet de positieve geestelijke gezondheid van volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

NPST

De NPST meet negativisme, ernstige psychopathologie en somatisering (persoonlijkheidsaspecten).

Lees meer
Therapieland Digitrust ISO 27001 certificaat
Therapieland Digitrust NEN 7510 certificaat
Logo CE-markering

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.