DASS-42 (Depression Anxiety Stress Scales)

 

Onderwerp

Angst, depressie en stress

 

Doel

Screening, monitoring

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Volwassenen, Arbeid en Organisatie 

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

42

 

Kosten

n.v.t.

ROM Vragenlijst

ja

 

Samenvatting

De DASS-42 brengt angst, depressie en stressgeralateerde klachten in kaart.

 

Stressschaal

De stressschaal meet vooral de symptomen van spanning en angst, die kenmerkend zijn voor gegeneraliseerde angststoornis (de Beurs, 2011).

 

Arbeid en Organisatie

De DASS kan ook worden ingezet door de bedrijfs- en arboarts. Zo brengt de vragenlijst onder andere de ernst van stressklachten bij arbeidsgerelateerde problematiek in kaart (Gedragstherapie, 2001; de Beurs et al., 2012).

 

DASS-42 of DASS-21? 

Uit onderzoek blijkt dat de 21-itemversie van de DASS niet onderdoet in discriminerend vermogen voor de 42-itemversie. Dat doet de vraag rijzen of het zinvol is de patiënt te belasten met extra vragen als men met 21 vragen al redelijk nauwkeurig kan bepalen of personen aan een stressgerelateerde stoornis of zelfs aan een psychiatrische stoornis lijden.

Het antwoord op deze vraag hangt af van de doelstelling bij gebruik van de DASS. Gaat het alleen om de klinische vraag of nader diagnostisch onderzoek gewenst is, dan volstaat de verkorte DASS; is men geïnteresseerd in een nauwkeurig beeld van de mate van depressie, angst en/of stress bij de patiënt, dan geeft de 42-itemversie van de DASS een beter beeld (Gedrag en organisatie, 2005).

 

Schalen

Depressie, angst en stress.

 

Auteur

Lovibond, S.H. & Lovibond, P.F. (1995). Manual for the Depression Anxiety & Stress Scales. (2nd Ed.)Sydney: Psychology Foundation. Nederlandse vertaling: ​De Beurs, E., Van Dyck, R., Marquenie, L. A., Lange, A., & Blonk, R. W. B. (2001). De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Gedragstherapie, 34, 35-53c

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Icoon vragenlijst

4DKL

De 4DKL screent op angst, depressie, stress en somatisatie.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

ACQ

De ACQ meet de frequentie van bepaalde gedachten of zorgen die men kan hebben tijdens paniekaanvallen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

BAI-NL

Met de BAI wordt de ernst van zelfgerapporteerde angst bij volwassenen in kaart gebracht.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

BAT

De BAT screent op burn-out klachten bij volwassenen zonder werk.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

BAT-W

De BAT-W screent op burn-out klachten bij volwassenen met werk.

Lees meer
Icoon vragenlijst

BDI-2-NL-R

De BDI-2-NL-R meet de ernst van depressie, somatische en vegetatieve klachten.

Lees meer
Icoon vragenlijst

Ben ik burn-out?

Deze vragenlijst screent op burn-out gerelateerde klachten.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

Berbers SQ-48

De SQ-48 screent op de aanwezigheid van veel voorkomende klachten.

Lees meer
Therapieland Digitrust ISO 27001 certificaat
Therapieland Digitrust NEN 7510 certificaat
Logo CE-markering

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.