Exposure VR

Het programma is ontwikkeld voor volwassenen die aan de slag gaan met exposure in een virtuele omgeving. Het doel is om door middel van exposure-oefeningen, in Virtual Reality, de cliënt te laten ervaren dat de gevreesde verwachtingen niet uitkomen. De cliënt doet kennis op over vermijding, veiligheidsgedrag en exposure. Er wordt uitgelegd hoe exposure werkt en wat het nut is van het aangaan van de confrontatie met de door de cliënt gevreesde situatie. De cliënt leert dat met VR geoefend kan worden in een veilige en levensechte virtuele omgeving. Het stellen van kleine en concrete doelen, het omschrijven van de verwachtingen en het oefenen in VR zijn eveneens onderdeel van het programma. Het programma wordt afgesloten met het evalueren van de eerder gestelde doelen. 

 

Voor wie is het geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor volwassenen die aan de slag gaan met exposure in VR.

 

Waar is de het programma op gebaseerd?

Voor dit programma is inspiratie gehaald uit het Handboek Exposure onder redactie van Anja Greeven en Arnold van Emmerik. Met VR-exposure kan de cliënt ervaringen opdoen waardoor het toetsen van verwachtingen wordt vergemakkelijkt. Het programma is in te zetten bij verschillende protocollaire behandelingen en kan worden gecombineerd met cognitieve therapie, cognitieve gedragstherapie en andere psychotherapeutische interventies.

 

Belangrijke onderwerpen die aan bod komen 

  • Wat exposure is en wat het nut is.
  • Exposure in VR.
  • Verwachtingen in kaart brengen en toetsen.
  • Het stellen van doelen. 
illustratie client met VR-bril op en een behandelaar die meekijkt
Therapieland Digitrust ISO 27001 certificaat
Therapieland Digitrust NEN 7510 certificaat

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!