Autisme Kinderen – Ouders

Het doel van het programma is om ouders meer inzicht te geven in wat autisme is. Dit wordt onder andere gedaan door de verschillende kenmerken toe te lichten en uitleg te geven over hoe informatie anders wordt verwerkt in de hersenen. Ouders krijgen een beter beeld van de behoeften en uitdagingen van hun kind. Daarnaast krijgen ze tips over hoe zij met het autisme van hun kind om kunnen gaan.

Het programma bestaat uit vijf sessies.

In de eerste sessie krijgt de ouder kort informatie over wat autisme is. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan verschillende theorieën die autisme kunnen verklaren.

De tweede sessie gaat over de verschillende kenmerken van autisme. Er wordt aandacht besteed aan onder andere informatieverwerking, sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme.

In de derde sessie komen verschillende behoeften aan bod, zoals structuur en afspraken, duidelijkheid en ondertitelen. Ook wordt stilgestaan bij verschillende uitdagingen, zoals omgaan met nee, emoties herkennen en sociale vaardigheden. Er worden tips gegeven over het omgaan met deze behoeften en uitdagingen.

De vierde sessie staat in het teken van autisme in het dagelijks leven, waarbij aandacht is voor de opvoeding, het gezin en school. Er wordt tevens stilgestaan bij het toekomstperspectief.

In de laatste sessie ligt de focus op de impact van autisme op de ouder, het omgaan met gevoelens en de toekomst. 

De onderwerpen in dit programma overlappen met het kinderprogramma, Autisme – Kinderen. Het kan daarom ook goed als aanvulling op het kinderprogramma ingezet worden.

 

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) tussen de 8 en 12 jaar oud.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is autisme?
 • Informatieverwerking
 • Prikkelverwerking
 • Sociale vaardigheden en communicatie
 • Emotionele ontwikkeling
 • Gewoontes, veranderingen en herhalend gedrag
 • Behoeften
 • Uitdagingen
 • De opvoeding
 • Thuis en het gezin
 • School
 • Impact van de diagnose
 • Eigen zorgen en gevoelens
 • Delen met je omgeving
 • Gebruik maken van de mogelijkheden
 • Toekomst

‘Dit volledige programma helpt ouders een omgeving te bieden waarin het kind zich kan ontwikkelen.’

Orthopedagoog

Misschien ook interessant

Icoon programma Autisme

Autisme

Dit programma is bedoeld voor volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Lees meer
Icoon programma Autisme Jongeren

Autisme – Jongeren

Dit programma is bedoeld voor jongeren met autisme.

Lees meer
Icoon programma Autisme kinderen

Autisme – Kinderen

Dit programma is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud met een autismespectrumstoornis.

Lees meer
Icoon Autisme in de partnerrelatie

Autisme in de partnerrelatie

Dit programma is bedoeld voor partners van iemand met een autismespectrumstoornis.

Lees meer
Icoon programma Autisme jongeren - ouders

Autisme jongeren – Ouders

Dit programma is bedoeld voor ouders van jongeren met autisme.

Lees meer

Kom meer te weten over ons platform.

Misschien ook interessant

Logo programma ALK

 Langdurige aanhoudende (pijn)klachten

Dit programma helpt om op een andere manier naar aanhoudende (pijn)klachten te kijken. 

Lees meer
Icoon programma Geen zin in seks

(Geen) zin in seks

Dit programma is voor volwassenen die merken dat zij geen zin (meer) hebben in seks.

Lees meer
icoon programma Accepteren

Accepteren

Dit programma helpt om met acceptatie nare gevoelens en gebeurtenissen een plekje te geven.

Lees meer
icoon programma ACT

ACT

Deze module is bedoeld voor mensen met verschillende klachten die een behandeling op basis van ACT volgen.

Lees meer
Icoon programma ACT - Acceptatie

ACT – Acceptatie

Dit programma biedt handvatten om nare gevoelens en gebeurtenissen een plekje te geven.

Lees meer
icoon programma ACT defusie

ACT – Defusie

In dit programma leren mensen anders kijken naar gedachten, gevoelens en gebeurtenissen.

Lees meer
icoon programma ACT Jezelf observeren

ACT – Jezelf Observeren

Dit programma is een onderdeel van het ACT-programma.

Lees meer

Kom meer te weten over ons platform.

Therapieland Digitrust ISO 27001 certificaat
Therapieland Digitrust NEN 7510 certificaat
Logo CE-markering

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.