Tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE) staan slimme zorg en innovatie elke week centraal in één regio. Ook dit jaar neemt Therapieland weer deel aan de Slimme Zorg Estafette. Op 10 februari organiseren wij daarom van 19:30 tot 21:00 uur, ‘De zorg op z’n kop’. 

Om tot innovatieve oplossingen te komen moeten we de mentale zorg misschien eens vanuit een totaal andere hoek bekijken. Niet enkel denken vanuit beperkingen maar juist vanuit mogelijkheden: andersom, omgedraaid of op z’n kop. Inspirerende sprekers zullen je op deze avond meenemen in hun visie die je wereld (voor even) op z’n kop zet.

Het Programma

Een nieuwe kijk op preventie

Bert Wienen

 

Labelcultuur

Carlijn Welten & Niek Hayen

 

Expertise aan de voorkant

Gloria Gribling

Bert Wienen

psycholoog, onderwijskundige en adviseur

 

Waarom komt preventie zo moeilijk van de grond en is de vorm
waarin preventie nu georganiseerd wordt wel de juiste manier?
Moeten we hier misschien met een andere blik naar kijken?

Tijdens ‘De zorg op z’n kop’ vertelt Bert meer over zijn visie op preventie.
Als onderwijskundige, onderzoeker en psycholoog adviseert hij gemeenten
en schoolbesturen. Op een inspirerende wijze durft hij buiten de
gebaande paden te stappen.

Carlijn Welten

kinder- en jeugdpsychiater en maker van de podcast ‘Hoe de GGZ verandert’

 

Voormalig hockey-international en kinder-en jeugdpsychiater Carlijn Welten,
pleit voor een omgevingsgerichte aanpak binnen de GGZ. Dat doet ze
door zelf een praktijk te openen. Samen met Niek Hayen opende ze een
nieuw centrum voor kinderpsychiatrie. Daarin willen ze kinderen en jongeren
gaan behandelen op hún manier.

Tijdens ‘De zorg op z’n kop’ vertelt ze meer over haar
inspirerende visie en haar ervaring binnen het vak.

Niek Hayen

psychiater en oprichter Het Huis Haarlem

 

Samen met zijn collega Carlijn Welten, wil Niek Hayen de huidige aanpak,
van de kinder- en jeugdpsychiatrie, die vooral gericht is op individuele
diagnostiek, medicatie en behandeling, omturnen.

Tijdens ‘De Zorg op z’n kop’ vertelt hij meer over zijn visie op de GGZ. 

Gloria Gribling

Directeur Behandelzaken GGzBreburg

 

Het duurt veel te lang voordat mensen door experts binnen de GGZ worden gezien.
Indigo (BGGz) en GGz Breburg (SGGz) hebben samen mentale gezondheidscentra
opgericht waar GGZ-experts al bij de voordeur van de behandeling meedenken. 

Tijdens ‘De zorg op z’n kop’ vertelt Gloria Gribling, directeur
behandelzaken bij GGZ Breburg, meer over deze manier van werken.