Tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE) staan slimme zorg en innovatie elke week centraal in één regio. Ook dit jaar neemt Therapieland weer deel aan de Slimme Zorg Estafette. Op 16 februari organiseren wij daarom van 19:30 tot 21:15 uur, ‘IZA: van zorgakkoord naar daad bij het woord‘. 

In september 2022 publiceerde de overheid het Integraal Zorgakkoord (IZA) met als ondertitel “Samen werken aan gezonde zorg”. Het IZA staat vol met voornemens en plannen om de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Het akkoord is ondertekend door allerlei overkoepelende organisaties in de zorg.

Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat de geformuleerde plannen ook echt een realiteit worden? Hoe kunnen behandelaren en zorginstellingen vandaag nog beginnen met het zetten van een stap in de juiste richting? Op die vragen zullen wij antwoord geven.

Logo Slimme Zorg Estafette

Het Programma

Passende zorg

Philippe Delespaul

 

Netwerkzorg

Floortje Scheepers

 

Digitalisering & Gegevensuitwisseling

Zweder Bergman

Foto van Philippe Delespaul

Philippe Delespaul

Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht

Passende zorg is van groot belang voor de geestelijke gezondheid van cliënten. Een aanpak waarbij de cliënt centraal staat en waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie en behoeften van de cliënt. Belangrijke aspecten van passende zorg zijn de juiste zorg op de juiste plek, eigen regie, positieve gezondheid en waardegedreven zorg.

Samen met onder andere. Jim van Os publiceerde Philippe Delespaul het boek De Goede GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Hij weet dan ook als geen ander te vertellen hoe je concrete stappen kunt zetten in een toekomstbestendige organisatie.

Floortje Scheepers

Psychiater en Hoogleraar Innovatie UMC Utrecht

Bij netwerkzorg staat samenwerking tussen verschillende zorgdomeinen centraal. De zorgreis is niet lineair, maar een netwerk waarin de patiënt in het midden staat.

Floortje houdt zich bezig met verschillende innovatieprojecten waarmee ze de GGZ hoopt te transformeren naar een netwerkorganisatie waarin kennis en kunde gedeeld worden en behandeldoelen gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op 16 februari vertelt ze meer over haar visie op netwerkzorg en de netwerk intake.

foto van Floortje Scheepers
Foto van Zweder Bergman

Zweder Bergman

Sectorlead GGZ en Koppeltaal van Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Digitale trends en ontwikkelingen zien we in alle aspecten van het leven. Het is er nu eenmaal; je ontkomt er niet aan. Veel zorgprofessionals voelen echter weerstand bij het omarmen van digitalisering.

Er zijn een aantal kleine stappen die je al kunt nemen, “no-brainers” op het gebied van digitalisering in de zorg. Deze stappen zal Zweder bespreken tijdens het event.