E-health binnen Mentale Gezondheidsnetwerken

Samenwerken op regionaal niveau wordt steeds belangrijker. We zien steeds vaker dat mentale gezondheidsproblemen niet altijd binnen de GGZ kunnen en hoeven worden opgelost. Het eigen netwerk en het sociaal domein worden hierin steeds belangrijker, en ook de huisarts speelt hier als eerstelijnszorgverlener een grote rol in. Mentale Gezondheidsnetwerken bieden een oplossing voor deze behoefte aan meer geïntegreerde en passende zorg. 

In het IZA is afgesproken om de Mentale Gezondheidsnetwerken (MGN) vanaf 2025 te contracteren. Het verkennend gesprek, onderdeel van de MGN, moet volgend jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vier grote zorgverzekeraars voelen de urgentie rondom het thema en delen dezelfde visie, maar maken nog weinig concreet wat er in 2025 precies wordt verwacht van hun gecontracteerden. 

Met de inzet van e-health kan het succes van Mentale Gezondheidsnetwerken en de onderlinge samenwerking worden versterkt. Zo kunnen mensen zelfstandig hun sociale omgeving betrekken bij hun proces door middel van speciale naastenprogramma’s, kan er goed voorbereid worden begonnen aan het gesprek dankzij digitale vragenlijsten, en wordt de eigen regie gestimuleerd met online programma’s.

Wat zijn Mentale Gezondheidsnetwerken?

Mentale Gezondheidsnetwerken zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, sociaal domein en ggz. De netwerken zijn, conform de IZA-doelstellingen, gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende zorgverleners en het efficiënter inzetten van de beschikbare ggz-capaciteit. 

Betaaltitel en belangrijke randvoorwaarden

Op 1 mei 2024 is de nieuwe betaaltitel Bekostiging Domeinoverstijgende en Sectoroverstijgende Samenwerking (BDSS) in werking getreden. NZa, ZiNL en VWS zijn momenteel nog bezig met het opstellen van randvoorwaarden en een leidraad voor contractering. Ze verwachten dit uiterlijk 1 juli 2024 op te leveren.

 

Domeinoverstijgend samenwerken met Therapieland en Gezondeboel

Aan de slag met Mentale Gezondheidsnetwerken

Benieuwd hoe jouw organisatie in 2025 vanuit de zorginkoop succesvol bij kan dragen aan Mentale Gezondheidsnetwerken? Plan dan gemakkelijk en vrijblijvend een gesprek in met onze E-health Adviseur Kelvin de Ridder.

kelvinderidder_background.png