Wetenschappelijk Onderzoek

 

Op deze pagina geven wij meer informatie over de data die wordt gebruikt bij ons onderzoek.

In het kort

In samenwerking met universiteiten, hogescholen, en kennisinstituten doet Therapieland wetenschappelijk onderzoek met als doel kennis op te doen over het gebruik, de werking en waardering van e-Health. Binnen deze samenwerking leren wij samen voor wie e-Health kan helpen en welke elementen daarin belangrijk zijn. Opgedane kennis kan worden gepubliceerd in (wetenschappelijke) artikelen om de zorg te verbeteren. De keuze of wij gegevens hiervoor mogen gebruiken, ligt bij de cliënt of de patiënt. Hij of zij kan dit zelf bepalen bij registratie. Deze keuze kan altijd gewijzigd worden in het persoonlijke profiel. Gebruikers worden hierop gewezen bij het aanmaken van een account.

 

Doel van wetenschappelijk onderzoek bij Therapieland

Therapieland doet wetenschappelijk onderzoek met als doel om te onderzoeken in welke mate het Therapieland platform en de door Therapieland aangeboden online programma’s effectief zijn. Ook doet Therapieland onderzoek naar het gebruik van het platform en hoe tevreden gebruikers met het platform zijn. Op basis van de uitkomsten van onderzoek zal Therapieland besluiten nemen op welke wijze het platform en de online programma’s verder verbeterd kunnen worden. Door middel van publicaties probeert Therapieland daarnaast bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van e-Health.

Een voorbeeld van een onderzoek die Therapieland heeft verricht, is te vinden in dit artikel.

Illustratie van man en vrouw die kijken naar grafieken en cijfers
Illustratie van man achter laptop

Uitvoerders van wetenschappelijk onderzoek bij Therapieland

Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Therapieland. Daarnaast kan er sprake zijn van samenwerking met externe onderzoekers van universiteiten, hogescholen, of andere kennisinstituten. Wanneer wij gegevens delen met samenwerkende partijen zullen wij deze gegevens altijd van te voren anonimiseren.

 

Hoe is de privacy en informatiebeveiliging gewaarborgd?

Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Op deze pagina worden onze maatregelen toegelicht.

Welke gegevens worden er gebruikt?

Afhankelijk van het doel van het onderzoek worden de volgende gegevens geanonimiseerd:

 

 • Log en acties in het platform
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Voortgang programma
 • Aantal keer inloggen
 • Laatste keer inloggen
 • Aantal dagen in een programma
 • Aantal dagen in een programma verspreid over dagen en weken
 • Omschrijving en scores van doelen 
 • Uitkomstmaat vragenlijsten 
 • Prestatie indicatoren (tevredenheidsmeting)
 • Welk platform (Gezondeboel of Therapieland)

 

Vertrouwelijk en anoniem

Alle gegevens die in het kader van onderzoek worden verzameld blijven vertrouwelijk. Bij het maken van een dataset nemen wij herleidbare persoonsgegevens zoals geboortedatum, e-mail adressen en namen niet mee. De zogenoemde unieke user id’s hashen wij en deze zijn daarna niet meer terug te koppelen naar de oude user id’s. Persoonsgegevens worden geanonimiseerd door ze te vervangen met een codenummer. Ook in publicaties over onderzoek zullen gegevens anoniem gepresenteerd worden. De gegevens zullen dus niet terug te leiden zijn naar de gebruiker of de instelling. 

 

Heb je vragen?

Bij vragen kan je contact opnemen met ons via info@therapieland.nl of 020-7712848.

Illustratie van persona