De rol van e-Health in de zorg neemt steeds meer toe. Er worden veel nieuwe oplossingen ontwikkeld en zorginstellingen maken steeds meer gebruik van e-Health. Ook het subsidielandschap speelt steeds beter in op het implementeren van e-Health in de zorg. Om een beeld te geven van de kansen op het gebied van e-Health voor zorgorganisaties, hebben wij de voornaamste subsidiemogelijkheden voor je op een rij gezet.

SET COVID-19 2.0

De SET COVID-19 2.0 volgt de noodregeling SET COVID-19 op. Deze laatste regeling werd in maart 2020 opengesteld en moest al binnen enkele dagen sluiten, omdat het subsidieplafond was bereikt. De SET COVID-19 2.0 verschilt op diverse onderdelen van de SET COVID-19. Dit wordt duidelijk zodra de regeling wordt opengesteld.

Wat kan worden aangevraagd?

Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 toegekend. Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen beschikbaar is voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

De exacte ingangsdatum volgt zo snel als mogelijk.

Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching

Zorgaanbieders die willen innoveren maar niet goed weten hoe kunnen nu een beroep doen op subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching. Met deze nieuwe subsidieregeling, kan een externe coach worden ingehuurd die zorginnovatoren adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is om innovaties zoals e-Health beter en sneller te laten landen in de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd om een coach in te huren die adviseert over de implementatie- en/of opschaling van een innovatie in de zorg. Deze innovatie kan liggen op het gebied van technologische innovaties (e-Health, medische technologie) en/of sociale innovaties.De subsidie mag alleen worden ingezet om de adviesdiensten van de coach te vergoeden. De subsidie mag niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld de organisatie van bijeenkomsten of productontwikkelingskosten.

De juiste coach

Opzoek naar de juiste coach? Neem dan eens contact op met zorg- en innovatiebureaus, kennis- en onderzoeksinstellingen, of bij implementatienetwerken zoals het Nederlands Implementatie Collectief en het Expertisenetwerk Implementatie. Kun je zelf echt geen geschikte coach vinden? Neem dan telefonisch contact op met Zorg voor innoveren (070 3495 004).

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt tot 30 juni 2020, 14.00 uur een subsidieaanvraag indienen. De volledige subsidieoproep is te zien als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over hoe je de subsidie kunt aanvragen.

Reguliere SET-subsidie

Voor de reguliere SET-regeling kun je nog steeds een aanvraag indienen voor het verder opschalen van digitale toepassingen in de zorg op afstand. Dit is ook interessant voor zorgaanbieders die als gevolg van de COVID-19-uitbraak aan de slag willen met digitale toepassingen, die zorg op afstand faciliteren. Daarnaast kun je met jouw aanvraag voor de reguliere SET een vervolg geven aan initiatieven die onder de SET COVID-19 zijn gehonoreerd. Hiervoor gelden wel andere voorwaarden.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor 2020 is € 28 miljoen subsidie beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een SET-aanvraag indienen kan via mijn.rvo.nl. Daar vindt je ook de benodigde formulieren voor een aanvraag. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

PréSET

In 2020 is PréSET toegevoegd aan de SET-regeling waarmee zorgaanbieders tot een gedragen visie kunnen komen over hoe e-Health kan bijdragen aan hun missie.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan € 20.000 worden aangevraagd voor personeelskosten en het inhuren van externen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een PréSET-aanvraag indienen kan via mijn.rvo.nl. Daar vindt je ook de benodigde formulieren voor een aanvraag. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

SET COVID-19

SET COVID-19 gesloten 

Veel zorgaanbieders dienden een aanvraag via de regeling SET COVID-19 in om extra digitale toepassingen versneld in te zetten. Op 8 april sloot de regeling omdat het subsidieplafond van € 23 miljoen was bereikt.

Subsidievaststelling aanvragen

Na afronding van jouw project vraag je binnen tweeëntwintig weken een subsidievaststelling aan. Vaststelling voor SET COVID-19 vraag je aan onder Direct regelen. Voeg bij het webformulier de bijlage Verklaring werkelijke kosten en opbrengsten SET COVID 19 (pdf) toe.