De rol van e-Health in de zorg neemt steeds meer toe. Er worden veel nieuwe oplossingen ontwikkeld en zorginstellingen maken steeds meer gebruik van e-Health. Ook het subsidielandschap speelt steeds beter in op het implementeren van e-Health in de zorg. Om een beeld te geven van de kansen op het gebied van e-Health voor zorgorganisaties, hebben wij de voornaamste subsidiemogelijkheden voor je op een rij gezet.

SET COVID-19 2.0

De subsidieregeling SET COVID-19 2.0 is vanaf maandag 27 juli opengesteld. Deze regeling verschilt van de vorige SET-regeling omdat hij bedoeld is voor activiteiten gericht op een duurzame implementatie en borging van e-Health toepassingen. Het is dus niet gericht op activiteiten die tijdelijk vanwege corona-maatregelen geen doorgang kunnen vinden. We denken graag met je mee om te kijken hoe je de subsidie kunt krijgen, en welke samenwerking we kunnen opzetten om e-Health op een duurzame manier in te zetten binnen jouw organisatie, zodat je ook op de langere termijn hiervan de vruchten kunt plukken.

Wat kan worden aangevraagd?

Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 toegekend. Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen beschikbaar is voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf maandag 27 juli. Neem contact met ons op voor meer informatie via info@therapieland.nl of 020-7712848.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Bekijk de voorwaarden.

Reguliere SET-subsidie

Voor de reguliere SET-regeling kun je nog steeds een aanvraag indienen voor het verder opschalen van digitale toepassingen in de zorg op afstand. Dit is ook interessant voor zorgaanbieders die als gevolg van de COVID-19-uitbraak aan de slag willen met digitale toepassingen, die zorg op afstand faciliteren. Daarnaast kun je met jouw aanvraag voor de reguliere SET een vervolg geven aan initiatieven die onder de SET COVID-19 zijn gehonoreerd. Hiervoor gelden wel andere voorwaarden.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor 2020 is € 28 miljoen subsidie beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een SET-aanvraag indienen kan via mijn.rvo.nl. Daar vindt je ook de benodigde formulieren voor een aanvraag. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

PréSET

In 2020 is PréSET toegevoegd aan de SET-regeling waarmee zorgaanbieders tot een gedragen visie kunnen komen over hoe e-Health kan bijdragen aan hun missie.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan € 20.000 worden aangevraagd voor personeelskosten en het inhuren van externen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een PréSET-aanvraag indienen kan via mijn.rvo.nl. Daar vindt je ook de benodigde formulieren voor een aanvraag. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

SET COVID-19

SET COVID-19 gesloten 

Veel zorgaanbieders dienden een aanvraag via de regeling SET COVID-19 in om extra digitale toepassingen versneld in te zetten. Op 8 april sloot de regeling omdat het subsidieplafond van € 23 miljoen was bereikt.

Subsidievaststelling aanvragen

Na afronding van jouw project vraag je binnen tweeëntwintig weken een subsidievaststelling aan. Vaststelling voor SET COVID-19 vraag je aan onder Direct regelen. Voeg bij het webformulier de bijlage Verklaring werkelijke kosten en opbrengsten SET COVID 19 (pdf) toe.