Samenwerken

Kennis ontwikkel je samen en samen zorg je voor de juiste toepassing. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen voeren we onderzoek uit en brengen we de gegenereerde kennis direct in de praktijk. IJ-lab speelt hierin een proactieve rol en doet dit op allerlei manieren: van faciliteren en het meeschrijven aan onderzoeksaanvragen tot het uitvoeren van een onderzoek. Benieuwd hoe we met jou kunnen samenwerken?

Faciliteren van onderzoek

Door toegang te verlenen tot ons platform, mee te helpen bij dataverzameling en het aanleveren van tools, zoals bijvoorbeeld een VR-toepassing kunnen wij onderzoeken faciliteren. Dit kan in het kader van kortlopend dan wel langlopend onderzoek.

Delen van kennis & expertise

IJ-lab geeft colleges/workshops over verschillende onderwerpen van e-Health. Denk hierbij aan de toepassing en implementatie van e-Health, de ontwikkeling van een online platform en VR. Dit doen we onder andere bij de UVA, RUG, RINO-opleidingen en Hogeschool Inholland.

Onderzoeksconsortium

IJ-lab kan partner zijn van een onderzoeksconsortium bij het indienen van een onderzoeksaanvraag. We kunnen een in-kind bijdrage leveren aan het onderzoek. Hierbij geven wij de voorkeur aan onderzoeksaanvragen die zich richten op een van onze onderzoeksgebieden. Hieronder vallen effectiviteit, tracking & monitoring, Virtual Reality, persuasive design/UX-design, implementatie, screening en analytics.

 

Mogelijkheid voor afstudeeronderzoek

IJ-lab geeft de mogelijkheid aan studenten om een afstudeeronderzoek uit te voeren. Bij voorkeur betreft het een onderwerp uit onze onderzoeksrichtingen. Hieronder vallen effectiviteit, tracking & monitoring, virtual reality, persuasive design/UX-design, implementatie, screening en analytics.


Wat verwachten wij van jou in onze samenwerking?

We vinden het belangrijk om hetzelfde doel na te streven, kennis te delen en gebruik te maken van elkaars netwerk om zo het draagvlak van het onderzoek te verbreden. Aan de start van onze samenwerking stellen we een samenwerkingsvoorstel op, passend bij het doel van de samenwerking.

Ontwikkeling e-Healthtoepassing

IJ-lab heeft via Therapieland en Gezondeboel veel kennis en expertise op het vlak van e-Healthontwikkeling. Dit maakt dat wij een goede partner kunnen zijn voor de ontwikkeling van een e-Healthtoepassing in het kader van onderzoek. Denk hierbij aan het aanpassen van een van onze bestaande e-Healthprogramma’s of het ontwikkelen van een nieuw programma. Wanneer de ontwikkeling van een e-Healthtoepassing onderdeel uitmaakt van een onderzoeksconsortium, kan dit onderdeel zijn van de in-kind bijdrage namens IJ-lab.

Onze Partners

    	
	
	

We beantwoorden graag je vragen

Ben je benieuwd wat IJ-lab voor jou kan betekenen? Heb je nog vragen?
Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen je graag verder!