Over het onderzoek: uitkomstmaten voor e-Mental Health

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het expertpanel e-Mental Health!

Met dit panel gaan we onderzoeken hoe we de waarde van e-Mental Health kunnen bepalen. We zullen samen vaststellen welke uitkomstmaten belangrijk zijn voor het meten van deze waarde. Een uitkomstmaat is een meetresultaat waarmee we kunnen beoordelen of een interventie (in dit geval e-Mental Health) werkt of niet.

Het onderzoek bestaat uit:

  • 2x een online vragenlijst invullen;
  • (optioneel) 1x deelnemen aan fysieke groepsbijeenkomst, waarin we de uitkomsten van de vragenlijsten bespreken en tot een kernset van uitkomstmaten komen.
Logo IJ-lab de onderzoekstak van Therapieland en Gezondeboel
ESSENBURGH-Logo

Waarom dit onderzoek?

We zijn ervan overtuigd dat we veel mensen kunnen helpen met e-Mental Health en dat dit veel toegevoegde waarde biedt aan de GGZ. Maar op welke vlakken draagt e-Mental Health precies bij? En hoe brengen we die toegevoegde waarde in kaart?

Momenteel is er nog geen duidelijkheid binnen het vakgebied over welke uitkomstmaten gebruikt kunnen worden bij e-Meantal Health. Deze uitkomstmaten zijn nodig om de waarde voor Nederlandse e-Mental Health initiatieven goed te kunnen evalueren.

We hebben het onderzoeks- en adviesbureau Essenburg gevraagd om hier uitgebreid onderzoek naar te doen. Essenburgh heeft via een literatuurstudie een lange lijst van mogelijke uitkomstmaten in kaart gebracht. Voorbeelden zijn het voorkomen en verbeteren van psychische klachten, veerkracht, kwaliteit van leven, eigen regie, maar ook de toegankelijkheid en efficiëntie van zorg. Opvallend is dat een bepaalde uitkomstmaat op ontzettend veel verschillende manieren wordt gemeten, waardoor je ze niet goed met elkaar kunt vergeleken. We streven naar meer consensus en standaardisatie. Daarom willen we met dit onderzoek, samen met jou en andere ervaringsexperts, komen tot een kernset van uitkomstmaten.

Ben jij de e-Health-expert die we zoeken?

Vind jij dit ook een belangrijk onderwerp? En heb jij kennis over e-Mental Health, doordat:

  • jij online programma’s van Therapieland/Gezondeboel volgt/volgde als onderdeel van jouw behandeling, of als zelfhulp;
  • jij als professional programma’s van Therapieland/Gezondeboel inzet bij jouw behandel-/begeleidingstrajecten;
  • jij beleidsmaker bent in de zorg en daarmee e-MentalHealth mogelijk maakt
  • jij financier bent in de zorg en daarmee e-MentalHealth mogelijk maakt;
  • jij onderzoek doet naar e-MentalHealth.
Een flowchart van de Delphi study

Tijdlijn

Ronde 1 (de vragenlijst) is uitgesteld en op dit moment nog niet verstuurd. Binnenkort wordt de planning aangepast voor de 3 rondes; alle deelnemers worden hiervan op de hoogte gehouden. Je kunt je nog steeds aanmelden!

Ronde 1: Online beoordelen van uitkomstmaten e-Mental Health (vragenlijst, ca. 15 min).

Ronde 2: Nogmaals online beoordelen van uitkomstmaten e-Mental Health (tweede helft juni; vragenlijst, ca. 15 min).

Ronde 3: Een fysieke sessie waarin we in discussie gaan over de uitkomsten van de eerste twee rondes. Deze bijeenkomst zal interessante inzichten en standpunten vanuit verschillende invalshoeken opleveren, wat moet leiden tot consensus over de kernset van uitkomstmaten voor e-Mental Health (eind juni/begin juli; details volgen nog).

Meld je aan voor het onderzoek

Wanneer je je aanmeldt, ontvang je op bovenstaande data per mail een link naar de vragenlijsten.