Efficiënter werken met digitale zelfzorg

Lange wachtlijsten, een toenemende vraag naar zorg en de behoefte aan meer efficiëntie zetten al jaren druk op het GGZ-systeem. Digitale zelfzorg biedt in deze context cliënten de mogelijkheid om zelfstandig aan hun mentale gezondheid te werken via online programma’s, digitale vragenlijsten en andere e-health, waardoor zorg toegankelijker, efficiënter en toekomstbestendig wordt.

De grote zorgverzekeraars – VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis – hebben digitale zelfzorg opgenomen als een cruciaal onderdeel van hun zorginkoopplannen voor 2025. Zij zien digitale zelfzorg niet alleen als een middel om de wachttijden te verkorten, maar ook om de zorgkosten te beheersen en de behandelcapaciteit te verhogen. Deze visie sluit aan bij de bredere trend van digitalisering in de zorg, zoals in het IZA en GALA.

E-health speelt hierin een sleutelrol. Zo zijn onze programma’s ontworpen om cliënten te ondersteunen bij uiteenlopende mentale gezondheidsproblemen, van stress en angst tot depressie en burn-out. Door middel van interactieve programma’s, video’s en oefeningen krijgen mensen handvatten aangereikt om zelfstandig aan hun welzijn te werken. Op deze manier blijft de schaarse tijd van de behandelaar daar waar e-health niet kan komen: bij gesprekken die persoonlijke aandacht en begeleiding nodig hebben.

Wat is digitale zelfzorg?

Onder digitale zelfzorg verstaan we middelen en toepassingen die mensen ondersteunen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, en om zelfstandig aan preventie en/of herstel te werken. Dit gaat volgens het IZA-principe ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’.

Digitale zelfzorg vs. blended care

In recent onderzoek van IJ-lab, onze onderzoekstak, is gekeken naar de effectiviteit van het doorlopen van e-health-programma’s bij zelfhulpgebruikers en blended-care-gebruikers. E-health-programma’s kunnen namelijk volledig zelfstandig doorlopen worden of in combinatie met face-to-face-gesprekken.

 

 

De voordelen van e-health

icoon voor client
icoon voor behandelaar
icoon voor instelling

      • Betrouwbare bron van informatie

      • Overal en altijd toegankelijk

      • Stimuleert zelfmanagement

      • Helpt terugval voorkomen

      • Levenslang toegang

      • Inzicht in voortgang van cliënten

      • Meer diepgang tijdens gesprekken

      • Sociale omgeving betrekken

      • Veilig tussentijds contact

      • Tijdsbesparing

  • Hogere efficiëntie

  • Kwartaalrapportages

  • Hogere effectiviteit

  • Interoperabiliteit

  • Wachtlijstoverbrugging met e-Health

 

Aan de slag met digitale zelfzorg

Benieuwd hoe jouw organisatie in 2025 vanuit de zorginkoop digitale zelfzorg succesvol in kan zetten? Plan dan gemakkelijk en vrijblijvend een gesprek in met onze E-health Adviseur Kelvin de Ridder.

kelvinderidder_background.png