Ons vragenlijstenportaal

 

Ons vragenlijstenportaal is een uitgebreid platform dat een verscheidenheid aan online zorgvragenlijsten aanbiedt. Deze vragenlijsten zijn ontworpen voor verschillende doeleinden, zoals diagnostiek, screening en Routine Outcome Monitoring (ROM). Het gemak van digitale tools maakt het een handige en efficiënte manier voor zowel zorgverleners als patiënten om de vragenlijsten in te vullen en te interpreteren. Ons vragenlijstenportaal bevat meer dan 150 vragenlijsten. Bekijk ze hieronder.

Taal::
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
loader
Doel::
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
loader
Kosten::
 •  
  loader
 •  
  loader
loader
Doelgroep::
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
loader
Onderwerp::
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
 •  
  loader
loader
icoon vragenlijsten

VLQ

De VLQ brengt de belangrijkste levensgebieden van de cliënt in kaart.

Lees meer
Icoon vragenlijst

VPV Informantrapportage

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

VPV Zelfrapportage

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

VvGK 6-16 Jaar

De VvGK 6-16 screent op ADHD, ODD en CD bij kind en jeugd.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

VVV

De VVV screent op vermoeidheidsklachten bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

W-BNS

De W-BNS meet de behoeftebevrediging van autonomie, verbondenheid, competentie bij werknemers.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

WHO-5

De WHO-5 brengt de mentale welzijn van cliënten in kaart.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

Y-BOCS

De Y-BOCS is een interview dat de aard en ernst van een dwangstoornis bij volwassenen meet.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

Y-OQ-30.1

Aan de hand van de Y-OQ-30.1 krijg je snel een duidelijk beeld of vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

YMRS

Aan de hand van de YMRS wordt de ernst van een manische episode onder jongeren in kaart gebracht.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

Young DIVA-5

De Young DIVA-5 is een interview om ADHD vast te kunnen stellen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

YSQ

De YSQ brengt disfunctionele schema’s in kaart.

Lees meer
Icoon vragenlijst

YSR 11-18 Jaar Zelfrapportage

De YSR screent op probleemgedrag en vaardigheden, zoals door de jongere zelf gerapporteerd.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

ZCL

De ZCL meet de betekenisverlening bij chronische zieken.

Lees meer
Icoon vragenlijst

Zelfredzaamheid Matrix

De ZRM meet hoe zelfredzaam de cliënt is.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

ZVAH voor Volwassenheid en Kindertijd

De ZVAH is een zelfrapportagelijst gericht op het screenen van ADHD-symptomen.

Lees meer

Bekijk het vragenlijstenoverzicht in pdf
Bekijk de tarieven voor het vragenlijstportaal

Illustratie van balkje van niet tevreden naar heel tevreden

ROM meetinstrumenten in de zorg

Routine Outcome Monitoring houdt in dat je herhaaldelijk bij je cliënt meet hoe het gaat. Voor de start van de behandeling stuur je een vragenlijst uit om het eikpunt vast te stellen. Vervolgens stuur je ook op de helft en aan het einde (of vaker) van de behandeling dezelfde vragenlijst uit. Op die manier kun je vaststellen of er verbetering heeft plaatsgevonden en vanaf welk moment in de behandeling.

Illustratie van computer waarop grafieken zijn te zien

Screening meetinstrumenten in de zorg

Screening zet je in wanneer je wilt weten waar de klachten liggen of wanneer je een vermoeden van klachten en/of een stoornis hebt. De 4DKL screent bijvoorbeeld op angst, depressie, somatisatie en distress. Wanneer deze wordt ingevuld kun je zien of daar klachten liggen, zo kun je bepalen of je je daar verder op moet focussen of de oorzaak ergens anders moet zoeken. Het sluit dingen uit of bevestigt ze.

Illustratie van pijl in de roos

Diagnostische meetinstrumenten in de zorg

Diagnostische instrumenten gebruik je eigenlijk ná de screening. Deze vragenlijsten zijn meer verdiepend dan de screeningsinstrumenten en richten zich vrijwel altijd maar op één type stoornis of klacht. Het grootste verschil is dan ook dat je met screeningsinstrumenten geen diagnose kunt stellen en met de diagnostische instrumenten (i.c.m. je eigen klinische oordeel) wel.

Therapieland Digitrust ISO 27001 certificaat
Therapieland Digitrust NEN 7510 certificaat
Logo CE-markering

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.