VPV – Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden

De VPV meet zowel interpersoonlijke vaardigheden (relationeel en affectief) als intrapersoonlijke vaardigheden.

Auteur

Van der Ploeg, J. & Scholte, E. (2013). Vragenlijst Psychosociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar.

Wat meet de vragenlijst?

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen. Het gaat hierbij om interpersoonlijke vaardigheden en intrapersoonlijke vaardigheden. De vragenlijst wordt gebruikt om te na te gaan of jeugdigen goed zijn in deze vaardigheden of juist tekortschieten. Daarnaast laat het instrument zien welke aanknopingspunten er zijn om mogelijke vaardigheidstekorten bij te sturen. De uitslag van de VPV vormt de grondslag vormen voor nader diagnostisch onderzoek, verwijzing naar jeugdzorg of training van de psychosociale vaardigheden.

De VPV bestaat uit 36 stellingen op het gebied van:

  • Interpersoonlijke vaardigheden
  • Relationele vaardigheden (flexibiliteit en omgang)
  • Affectieve vaardigheden (empathie en meelevendheid)
  • Intrapersoonlijke vaardigheden
  • Zelfsturing (doelgerichtheid en controle)
  • Zelfbewustzijn (emotionele stabiliteit en reflectie)

Afnametijd

15 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

BIT-C – Medische Psychologie

Het opstellen van behandeldoelen van cliënten en inventariseren in hoeverre deze doelen behaald zijn.

Lees meer

C-TRF – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 6 tot 18 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Lees meer

DES

Stelt de frequentie van dissociatieve ervaringen vast. 

Lees meer

DMSES

Het instrument meet self-efficacy van diabetes type 2-patiënten bij zelfzorgactiviteiten.

Lees meer

EDE-Q

Dit instrument meet eetstoornispathologie.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.