NEL (Nederlandse Empowerment Vragenlijst)

Inzicht verkrijgen in de empowerment van GGZ-cliënten.

Auteur

Boevink, W., Kroon, H., Delespaul, P., & Van Os, J. (2016). Empowerment according to persons with severe mental illness: development of the Netherlands empowerment list and its psychometric properties. Open Journal of Psychiatry, 7(1), 18-30.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassen cliënten binnen de GGZ.

Wat meet de vragenlijst?

De NEL onderzoekt gevoelens, competenties en acties die een weerspiegeling zijn van persoonlijke empowerment en kijkt daarbij ook naar de middelen ter ondersteuning van dit proces. De vragenlijst bevat 40 items met een vijfpunts likertschaal welke zijn onderverdeeld in een totaalscore en de volgende zes schalen:

  • Professionele hulp
  • Sociale steun
  • Eigen wijsheid
  • Erbij horen
  • Zelfmanagement
  • Betrokken leefgemeenschap

Er zijn geen normgroepen beschikbaar voor deze vragenlijst, maar er geldt wel dat hoe hoger de score is, hoe beter het met de empowerment van de cliënt gesteld is. Er wordt aangeraden de vragenlijsten meerdere keren af te nemen gedurende een behandeling om zo in kaart te krijgen in hoeverre de behandeling empowerend werkt.

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

AISI 2-5 en 6-12 jaar

Aan de hand van de AISI kun je vaststellen of er een risico is op onveilige gehechtheid bij kinderen tussen 2–5 en 6–12 jaar.

Lees meer

ARI-CP 2-5 jaar

ARI-CP 2-5 jaar – Attachtment Relationship Inventory Caregiver Perception De ARI-CP 2-5 geeft een beeld van hoe opvoeders de gehechtheidsrelatie Lees meer

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

BAT

De BAT stelt is een middel om het risico op burn-out in te schatten.

Lees meer

BIT-C – Medische Psychologie

Het opstellen van behandeldoelen van cliënten en inventariseren in hoeverre deze doelen behaald zijn.

Lees meer

C-TRF – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 6 tot 18 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.