BIT-C (Bern Inventory of Treatment Goals – Checklist) voor medische psychologie

Het opstellen van behandeldoelen van cliënten en inventariseren in hoeverre deze doelen behaald zijn.

Auteur

Bern Inventory of Treatment Goals. Vertaald door dr. A. Hafkenscheid (Sinai Centrum, Joodse GGZ, Amersfoort, Amstelveen), met medewerking van mevrouw drs. C.E.W. Geerse (coördinator Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs Duits, Hogeschool Windesheim, Zwolle), aangevuld door drs. H. Withaar met medisch psychologische doelstellingen. Met toestemming van Prof. Dr. M. Grosse Holtforth, Associate Professor University of Bern, d.d. 8 augustus 2014.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassen cliënten binnen de medische psychologie.

Wat meet de vragenlijst?

De BIT-C is een instrument dat gebruikt wordt voor het inventariseren van de behandeldoelen van de cliënt en helpt om deze op te stellen samen met de cliënt. Ook geeft het instrument aan in hoeverre deze doelen uiteindelijk zijn behaald.

Het instrument bestaat uit twee losse vragenlijsten: één voor aan het begin van de behandeling en één voor wanneer de behandeling beëindigd is. In de eerste vragenlijst doorloopt de cliënt een lijst van acht domeinen waarbij mogelijke behandeldoelen staan aangegeven. De cliënt kan daarbij alle doelen aanvinken die voor hem/haar van toepassing. Aan het einde van de vragenlijst wordt er gevraagd de (maximaal vijf) doelen die het meest van toepassing zijn in eigen woorden te noteren.

In de tweede vragenlijst noteert de cliënt de behandeldoelen weer opnieuw, maar geeft daarbij aan in hoeverre deze zijn behaald. Dat gaat aan de hand van een zevenpuntsschaal, waarbij een score van 0 betekent dat het doel helemaal niet behaald is en een score van 7 het meest optimale resultaat betekent.

Afnametijd

15 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

AISI 2-5 en 6-12 jaar

Aan de hand van de AISI kun je vaststellen of er een risico is op onveilige gehechtheid bij kinderen tussen 2–5 en 6–12 jaar.

Lees meer

ARI-CP 2-5 jaar

ARI-CP 2-5 jaar – Attachtment Relationship Inventory Caregiver Perception De ARI-CP 2-5 geeft een beeld van hoe opvoeders de gehechtheidsrelatie Lees meer

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

BAT

De BAT stelt is een middel om het risico op burn-out in te schatten.

Lees meer

C-TRF – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 6 tot 18 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Lees meer

DES

Stelt de frequentie van dissociatieve ervaringen vast. 

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.