AISI 2–5 en 6–12 jaar – Screening van onveilige gehechtheid

Aan de hand van de AISI kun je vaststellen of er een risico is op onveilige gehechtheid bij kinderen tussen 2–5 en 6–12 jaar.

Auteur

Basic Trust, Haarlem

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Opvoeders van kinderen tussen 2–5 jaar en 6–12 jaar.

Wat meet de vragenlijst?

De AISI 2-5 en AISI 6-12 jaar zijn korte screeningsinstrumenten waarmee een GGZ/Jeugdzorgprofessional snel, via ouderrapportages, kan vaststellen of er een risico is op onveilige gehechtheid bij kinderen van respectievelijk 2-5 jaar en 6-12 jaar. De combinatie van de bespreking van de open vragen op de AISI (kwalitatieve beoordeling) en de kwantitatieve beoordeling zorgt voor een goed onderbouwd oordeel over de vraag of er sprake lijkt te zijn van gehechtheidsproblematiek en ook binnen welke gehechtheidscategorie de scores vallen.

De AISI bestaat uit 20 items en enkele open vragen. De AISI meet niet alleen het totaal aan hechtingsproblematiek, maar ook in welke onveilige hechtingscategorie de score valt: vermijdende, ambivalente of gedesorganiseerde gehechtheid.

Afnametijd

20 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

ARI-CP 2-5 jaar

ARI-CP 2-5 jaar – Attachtment Relationship Inventory Caregiver Perception De ARI-CP 2-5 geeft een beeld van hoe opvoeders de gehechtheidsrelatie Lees meer

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

BAT

De BAT stelt is een middel om het risico op burn-out in te schatten.

Lees meer

BIT-C – Medische Psychologie

Het opstellen van behandeldoelen van cliënten en inventariseren in hoeverre deze doelen behaald zijn.

Lees meer

C-TRF – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 6 tot 18 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Lees meer

DES

Stelt de frequentie van dissociatieve ervaringen vast. 

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.