ASV (Autisme Spectrum Vragenlijst)

 

Onderwerp

neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

 

Doel

Screening, signalering, diagnostiek

 

Wijze van afnemen

informantrapportage

 

Doelgroep

kinderen en jongeren (4-18 jaar)

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

24

 

Kosten

€4,77

 

Samenvatting

De ASV screent op ASS-symptomen bij kinderen. Bij een verhoogde score is nader onderzoek geadviseerd.

 

Toepassing

  • Screening: brengt de symptomen die bij kinderen kenmerkend zijn voor ASS in kaart.
  • Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van ASS in (jeugd)zorg en Jeugd GGZ.
  • Behandeling/monitoring

 

Schalen 

De vragenlijst bevat de volgende subschalen:

  • interactieve en communicatieve vaardigheden (ICV): problemen in de omgang met anderen (bijv. aangaan en onderhouden relaties met leeftijdgenoten, uitwisselen meningen en gevoelens)
  • vreemde, afwijkende gedragspatronen (VAG): ongewone gedragspatronen (bijv. repetitief gedrag, gebrek aan flexibiliteit, vasthouden aan dagritme, vlak affect)

 

Auteur

Scholte, E. & van der Ploeg J. (2014). Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV) Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Icoon vragenlijst

AQ

de AQ meet de mate van ASS eigenschappen bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

AQ Partner Rapportage

de AQ meet de mate van ASS eigenschappen bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

ASRS Zelfrapportage

De ASRS screent op ADHD symptomen bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

AUTEZME

De AUTEZEME maakt onderscheid tussen kinderen en jongeren met of zonder een ASS.

Lees meer
Icoon vragenlijst

AVL

De AVL screent op ADHD-symptomen bij kinderen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

C-TRF 1.5-5 Jaar Docentrapportage

De C-TRF geeft inzicht in het gedrag van het kind zoals dat door de leerkracht of begeleider wordt ervaren.

Lees meer
Icoon vragenlijst

CBCL 1.5-5 Jaar Ouderrapportage

De CBCL 1.5 – 5 jaar screent op probleemgedrag en vaardigheden, zoals door ouders gerapporteerd.

Lees meer
Icoon vragenlijst

CBCL 6-18 Jaar Ouderrapportage

De CBCL 6 – 18 jaar screent op probleemgedrag en vaardigheden, zoals door ouders gerapporteerd.

Lees meer
Therapieland Digitrust ISO 27001 certificaat
Therapieland Digitrust NEN 7510 certificaat
Logo CE-markering

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.