AQ Partner Rapportage (Autismespectrumquotiënt)

 

Onderwerp

neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

 

Doel

signalering, screening

 

Wijze van afnemen

zelfrapportage

 

Doelgroep

volwassenen

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

50

 

Kosten

n.v.t

 

Samenvatting

Met de AQ kan worden bepaald op welke plaats op het continuüm van geen autisme kenmerk tot veel kenmerken van een autismespectrumstoornis een individu kan worden geplaatst. Dit gebeurt aan de hand van een totaalscore, die aanduidt in welke mate iemand zich identificeert met kenmerken van ASS. 

Bij afname van deze zelfrapportagelijsten is het van belang rekening te houden met de volgende valkuilen: bij een matige zelfreflectie zijn de scores minder betrouwbaar. Bij aanwijzingen hiervoor kan eventueel ook een AQ-partnerversie afgenomen worden. Ook kan er invloed zijn van een culturele achtergrond op de presentatie en herkenning van kenmerken en is het belangrijk aandacht te hebben voor eventuele malingering.

 

Schalen

aandacht voor details, fantasie/voorstellingsvermogen, communicatie, aandacht wisselen/moeite met veranderingen, sociaal inzicht en gedrag, totaalscore

 

Auteur

Baron-Cohen et al., 2001; Nederlandse vertaling: Blijd-Hoogewys

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Icoon vragenlijst

AQ

de AQ meet de mate van ASS eigenschappen bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

ASRS Zelfrapportage

De ASRS screent op ADHD symptomen bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

ASV

De ASV screent op ASS-symptomen bij kinderen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

AUTEZME

De AUTEZEME maakt onderscheid tussen kinderen en jongeren met of zonder een ASS.

Lees meer
Icoon vragenlijst

AVL

De AVL screent op ADHD-symptomen bij kinderen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

C-TRF 1.5-5 Jaar Docentrapportage

De C-TRF geeft inzicht in het gedrag van het kind zoals dat door de leerkracht of begeleider wordt ervaren.

Lees meer
Icoon vragenlijst

CBCL 1.5-5 Jaar Ouderrapportage

De CBCL 1.5 – 5 jaar screent op probleemgedrag en vaardigheden, zoals door ouders gerapporteerd.

Lees meer
Icoon vragenlijst

CBCL 6-18 Jaar Ouderrapportage

De CBCL 6 – 18 jaar screent op probleemgedrag en vaardigheden, zoals door ouders gerapporteerd.

Lees meer
Therapieland Digitrust ISO 27001 certificaat
Therapieland Digitrust NEN 7510 certificaat
Logo CE-markering

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.