VPV Informantrapportage (Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden)

 

Onderwerp

Sociale vaardigheden

 

Doel

Diagnostiek, signalering en screening

 

Wijze van afnemen

Ouder(s) 

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren (9-18 jaar)

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

36

 

Kosten

€4,77

 

Samenvatting

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen (of zij goed zijn in deze vaardigheden of juist tekortschieten). Het gaat hierbij om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Het instrument geeft ook een beeld van welke aanknopingspunten er zijn om mogelijke vaardigheidstekorten bij te sturen. 

 

Schalen

Interpersoonlijke vaardigheden, relationele vaardigheden, affectieve vaardigheden, intrapersoonlijke vaardigheden, zelfsturing en zelfbewustzijn.

 

Auteur

Van der Ploeg, J. & Scholte, E. (2013). Vragenlijst Psychosociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

icoon vragenlijsten

AAQ2

De AAQ2 meet experiëntiële vermijding, of omgekeerd: psychologische flexibiliteit.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

AISI

Aan de hand van de AISI kun je vaststellen of er een risico is op onveilige gehechtheid bij kinderen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

ARI-CP 2-5 Jaar Ouderrapportage

De ARI-CP onderzoekt de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind.

Lees meer
Icoon vragenlijst

BIT-C

De BIT-C wordt gebruikt voor het inventariseren en opstellen van de behandeldoelen.

Lees meer
Icoon vragenlijst

BYI-2-NL

De BYI-2-NL screent op psychische problematiek bij kind & jeugd.

Lees meer
Icoon vragenlijst

C-TRF 1.5-5 Jaar Docentrapportage

De C-TRF geeft inzicht in het gedrag van het kind zoals dat door de leerkracht of begeleider wordt ervaren.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

CarerQol-7D

De CarerQol-7D meet de belasting en economische waarderingscomponent van mantelzorgers.

Lees meer
Icoon vragenlijst

CBCL 1.5-5 Jaar Ouderrapportage

De CBCL 1.5 – 5 jaar screent op probleemgedrag en vaardigheden, zoals door ouders gerapporteerd.

Lees meer
Therapieland Digitrust ISO 27001 certificaat
Therapieland Digitrust NEN 7510 certificaat
Logo CE-markering

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.