GGZ Jeugdthermometers

Met de GGZ Jeugdthermometers krijgen instellingen in de GGZ voor kinderen en jongeren inzicht in hoe cliënten en hun ouders de geboden zorg, inclusief de ouderbegeleiding, waarderen.

Auteur

Kok, I., & Van Wijngaarden, B. (2003). Cliëntwaardering in de GGZ. Vragenlijsten en handleiding: GGZ Thermometer voor de volwassenenzorg (versie 2003) en GGZ Jeugdthermometer (versie 2003).

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers.

Wat meet de vragenlijst?

De GGZ Jeugdthermometers zijn meetinstrumenten waarmee GGZ-instellingen inzicht krijgen in de waardering van cliënten en hun ouders over de geboden zorg en de ouderbegeleiding. De Jeugdthermometers bestaan uit de subschalen waardering van informatie, waardering van inspraak, waardering van de hulpverlener en waardering van de behandelresultaten.

De Jeugdthermometers kunnen worden ingezet om een indicatie te krijgen van hoe de ontvangen zorg is ervaren. De Jeugdthermometers worden afgenomen als de cliënt is uitbehandeld. De resultaten kunnen worden gebruikt voor vergelijkingen binnen en tussen GGZ-instellingen over de cliënttevredenheid van het behandelde kind, de tevredenheid van de ouders over de behandeling van hun kind en de tevredenheid van de ouders over de ouderbegeleiding naar aanleiding van de behandeling van hun kind.

Afnamekosten*

  • Jeugdthermometer Jongeren (12-18 jaar) (lang): €0,36
  • Jeugdthermometer Jongeren (12-18 jaar) (kort): €0,26
  • Jeugdthermometer voor ouders: behandeling kind (lang): €0,39
  • Jeugdthermometer voor ouders: behandeling kind (kort): €0,25
  • Jeugdthermometer voor ouders: ouderbegeleiding (lang): €0,42
  • Jeugdthermometer voor ouders: ouderbegeleiding (kort): €0,27
    *Lang = inclusief achtergrondvariabelen; kort = exclusief achtergrondvariabelen.

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

CQI GGZ & VZ

Deze vragenlijst meet kwaliteitsaspecten van de hulpverlening.

Lees meer

HoNOS

Dit instrument heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

Lees meer

HoNOS 65+

Dit instrument heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

Lees meer

HoNOSCA

Dit instrument heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.