ASV- Autisme Spectrum Vragenlijst

De ASV maakt onderscheid tussen kinderen met ASS-symptomen en andere problemen.

Auteur

Scholte, E. & van der Ploeg J. (2014). Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV) Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Eerste druk 2014

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

Wat meet de ASV vragenlijst?

De ASV is een vragenlijst waarmee in kaart wordt gebracht of kinderen mogelijk ASS hebben en of voor hen nader diagnostisch onderzoek is geindiceerd. De vragenlijst bevat de volgende subschalen:

  • Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV): problemen in de omgang met anderen (bijv. aangaan en onderhouden relaties met leeftijdgenoten, uitwisselen meningen en gevoelens)
  • Vreemde, Afwijkende Gedragspatronen (VAG): ongewone gedragspatronen (bijv. repetitief gedrag, gebrek aan flexibiliteit, vasthouden aan dagritme, vlak affect)

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

AQ

Een instrument dat de mate van autismespectrum-eigenschappen meet bij volwassenen.

Lees meer

VISK

Deze vragenlijst inventariseert sociaal probleemgedrag bij kinderen met een (milde) pervasieve ontwikkelingsstoornis.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof en voldoen wij aan de geldende regels binnen de EU.