Komen er op termijn ook programma’s in bijvoorbeeld het Arabisch of Pools?

Op de korte termijn staat een aanvulling in het Arabisch of Pools niet op de planning. Voor de lange termijn is voor nu nog onbekend. Feedback is waardevol; dat kunnen wij intern doorgeven.

Wat voor vragenlijsten staan er in het programma? Komt dit overeen met BergOp of zijn dit andere soorten vragenlijsten? Kan dit samen met elkaar gebruikt worden?

De beschikbare vragenlijsten zijn terug te vinden op de website van Therapieland en de website van Gezondeboel.

Ik werk als complementair therapeut niet met deze werkmappen. Kan ik behandelrapportage in een blanco dossier intypen? Gebruik therapieland vooralsnog alleen als beveiligde beelbellijn.

Je kunt cliënten uitnodigen voor een beeldbelgesprek zonder een werkmap aan te maken.

Begrijp ik het goed dat verschillende hulpverleners in dezelfde werkmap van cliënt (mits toestemming) programma's kunnen opvolgen of vragenlijsten versturen bijvoorbeeld?

Je kan inderdaad met meerdere hulpverleners binnen dezelfde organisatie werken aan dezelfde cliënt. Beiden kunnen dan de ingevulde opdrachten van de cliënt volgen. Wat betreft vragenlijsten kunnen ze beide vragenlijsten versturen, maar alleen zelf het antwoord inzien en niet allebei.

Kun je ook een automatische herinnering instellen als een patiënt de vragenlijst niet ingevuld heeft? Bijvoorbeeld twee dagen voor een intake?

Een automatische herinnering is (nog) niet mogelijk via het platform. Maar de feedback is ontzettend waardevol; ik geef het gelijk door!

Zijn er kosten verbonden aan een programma dat buiten het pakket valt? Zo ja, wat zijn de kosten dan?

De kosten zijn terug te vinden op de website.

Kun je als behandelaar ook deze monitoren aanmaken voor je patiënt?

Nee dat is niet mogelijk, een cliënt moet dit zelf doen

Geldt de Engelse vertaling ook voor de cliënten en de programma's die ze volgen? Of is dit enkel voor de lay-out?

Het gaat om de lay-out. Programma’s worden niet automatisch vertaald. Er zijn wel diverse Engelstalige programma’s op het platform beschikbaar om te versturen.

Is er ook een optie tot een blanco dossier waarin je verslaglegging kan doen?

Het hangt er vanaf wat voor verslaglegging je wilt doen. Je kunt geen gespreksverslagen o.i.d. in Therapieland typen.

Hoe kan je op het dashboard het lijstje met aanbevolen programma's voor jouw instelling aanpassen?

Dit lijstje kun je aan onze helpdesk doorgeven via info@therapieland.nl of info@gezondeboel.nl.

Kunnen patiënten zonder laptop Therapieland op hun smartphone doen?

Zeker! Het vernieuwde platform is responsive en daardoor goed te gebruiken op smartphones en tablets. 

Blijft de koppeling tussen EPD en Therapieland bestaan? Of hebben we na de overgang weer inloggegevens nodig?

Ja, de koppeling blijft bestaan!

Wat is de reden om de cliënt zelf te laten bepalen of en welke monitors hij/zij wil bijhouden?

De monitors liggen bij de cliënt om de eigen regie van de cliënt te stimuleren.Wellicht dat we dit in de toekomst wel nog willen/gaan aanpassen.

Welke monitors zijn er dan allemaal? Wellicht handig om daar als behandelaar een overzicht van te hebben.

Er is een monitor om te turven en een monitor met smileys. Wat daarin bijgehouden kan worden, kan de cliënt zelf bepalen. Bijvoorbeeld stress (smiley), slapen (smiley), keren sporten en bewegen (turven), roken (turven) etc.

Ik heb ook interesse in meer info over monitor, welke kan de cliënt bijvoorbeeld invullen? Zo kan je als hulpverlener een cliënt ook warm maken om een bepaalde monitor bij te houden.

Neem een kijkje op onze supportpagina voor meer informatie over de monitor: https://support.therapieland.nl/nl/knowledge/monitors-wegwijs-voor-clienten.