< Terug naar overzicht
photo

Wat je moeten weten over de AVG

Gepubliceerd op Oct. 11, 2018, 9:17 p.m.

Op 25 mei gaan we in Nederland over van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We geven je kort informatie over de AVG en vertellen je wat meer over wat er bij Therapieland verandert. 

Wat houdt de AVG in?

Door de AVG worden privacyrechten versterkt en uitgebreid waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken, de zogeten verantwoordingsplicht. Ook moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. 

Aanvullende rechten die mensen krijgen zijn ten eerste het recht op vergetelheid: mensen hebben al het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen. Daarnaast hebben mensen het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen, zodat zij hun gegevens makkelijk kunnen doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.

Wat verandert er bij Therapieland?

In het kader van de AVG hebben wij de Verwerkersovereenkomst en de Algemene Voorwaarden aangepast, die je inmiddels per e-mail van ons hebt ontvangen. Het is belangrijk dat je de Verwerksovereenkomst ondertekend naar ons retourneert, op die manier ben je namelijk ook via Therapieland AVG proof!

De belangrijkste zaken die bij ons zijn veranderd zijn, heeft betrekking op de communicatie met de cliënt en met IT. Zo is er door de AVG meer de focus op de communicatie met de cliënt. We zorgen ervoor dat de informatie naar cliënten toe duidelijk is, en dat zij weten wat hun rechten zijn m.b.t. hun persoonsgegevens. Daarnaast ligt er vanuit IT focus op privacy by design. Dit houdt in dat er aandacht wordt besteedt aan privacyverhogende maatregelen en dat er rekening wordt gehouden met dataminimalisatie, wat wil zeggen dat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking worden verwerkt. Tweewegauthenticatie is een van deze privacyverhogende maatregelen.

Tweewegauthenticatie 

Tweewegauthenticatie is een extra beveiligingslaag voor je Therapieland-account, die ervoor zorgt dat jij als enige toegang hebt tot jouw account, zelfs als iemand je wachtwoord zou weten. Je toont via twee wegen aan dat jij de eigenaar bent van jouw account, namelijk door je e-mailadres en wachtwoord in te vullen, én door een token (een code) in te vullen die je via een app op jouw telefoon verkrijgt. Tweewegauthenticatie is beschikbaar voor zowel behandelaren als cliënten.

Door het instellen van tweewegauthenticatie is jouw account beter beveiligd. Natuurlijk is het belangrijk om een sterk wachtwoord in te stellen. Je wilt dat al jouw gegevens veilig zijn. Maar als iemand jouw wachtwoord achterhaalt, heeft diegene direct toegang tot jouw account. Met tweewegauthenticatie kan worden vastgesteld of je ook echt de eigenaar bent van je account.

Tweewegauthenticatie kan op het niveau van zorginstellingen ingesteld worden. De AVG stelt het niet verplicht, deze keuze is aan de instelling zelf. Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op via 020-7712848 of info@therapieland.nl. 

Nieuws