< Terug naar overzicht
photo

Verbeterd & vertaald: Depressie - CGT

Gepubliceerd op Oct. 11, 2018, 9:20 p.m.

Doelgroep
De e-Healthmodule Depressie - CGT is ontwikkeld voor volwassenen met een lichte tot matige depressie, of met depressieve klachten. Bij het inzetten van de module moet er ingeschat worden of iemand in staat is vrijwel dagelijks kort achter de computer te zitten. Suïcidaliteit en/of psychotische kenmerken zijn exclusiecriteria.​​

De basis van de module
Het programma is een verbeterde versie van het oorspronkelijke programma 'Depressie CGT'. De feedback van behandelaren en cliënten is hierin meegenomen. Voor het programma is inspiratie gehaald uit de protocollaire behandeling voor depressie. De basis wordt gevormd door cognitieve gedragstherapie, mindfulness en positieve psychologie. 

Korte inhoud van de module
Er wordt in verschillende stappen gewerkt aan activatie, denkfouten opsporen, ontspanning en nieuwe gedachten formuleren. De module begint met psycho-educatie waar uitgelegd wordt wat een depressie precies is en welke factoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan van de depressie. Sessie twee richt zich op activatie en ontspanning. Aan de hand van een activiteitenlogboek en een planning wordt activatie beoogt. Daarnaast wordt het belang van het plannen van ontspannende activiteiten benadrukt. Sessie drie richt zich op anders denken. De cliënt spoort denkfouten op en aan de hand van een G-schema zal de cliënt een alternatieve gedachte gaan formuleren. In de laatste sessie zal een terugvalpreventieplan worden opgesteld zodat de cliënt weet welke signalen zouden kunnen wijzen op een terugval. 

Begeleiding van de module
Marcia Dominicus en Luc van Ommen leiden de cliënt door de module heen als videotherapeut. Om een indruk te krijgen van het programma is de onderstaande video van Luc toegevoegd. 

Vertaling
Naast het verbeterde Nederlandse programma is het programma ook vertaald naar Engels. Shahrukh Khalid en Stephen Davies leiden de cliënt door de module heen als videotherapeut. Het Engelstalige programma zit niet standaard in het pakket, maar kan aangeschaft worden voor €9,95 per behandelaar per jaar (excl. btw). Meer informatie? Neem contact op met Eline Eelkema via eline@therapieland.nl of 06-11265886.

De module inzetten in jouw praktijk?
Het programma is nu te vinden in je pakket. 

Dit programma is beschikbaar voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ. 
Tijdsindicatie: 6 tot 12 weken

Nieuws