< Terug naar overzicht
photo

Verbeterd: Autisme - Kinderen

Gepubliceerd op Nov. 26, 2019, 3 p.m.

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud met een autismespectrumstoornis (ASS).

De basis

Het programma is een herziening van de vorige versie, waarin feedback van professionals en gebruikers is meegenomen. Het programma richt zich voornamelijk op psycho-educatie over autisme. Dit herziene programma is ontwikkeld in samenwerking met verschillende experts waaronder Floor Stehouwer, werkzaam bij INTER-PSY.

Korte inhoud

Het doel van het programma is om kinderen meer inzicht te geven in wat autisme is en hoe het in hun hoofd precies werkt. 

In dit programma wordt een boek voorgelezen. Het boek gaat over Daan, een jongetje van tien met autisme. In het boek van 17 hoofdstukken, verdeeld over vijf sessies, krijgen kinderen aan de hand van het verhaal stap voor stap inzicht in de kenmerken van autisme. In de eerste sessie maakt het kind kennis met Daan en wordt uitgelegd hoe het programma werkt. In de tweede sessie vult het kind aan de hand van het verhaal van Daan een vriendenboek in en leert daardoor veel over zichzelf en over zijn talenten en uitdagingen. Tevens wordt het ijsbergmodel uitgelegd. In de derde sessie wordt ingegaan op een vol hoofd. Er wordt uitgelegd hoe het kind een vol hoofd krijgt en hoe hij zijn hoofd weer leeg kan maken. De vierde sessie gaat over het omgaan met veranderingen en in deze sessie kan het kind een planning maken voor thuis. In de vijfde sessie komen sociale vaardigheden en sociaal contact aan bod. Hierin wordt aandacht besteed aan vrienden, samen spelen en pesten en plagen. In de laatste sessie, de afsluiting, is aandacht voor de emoties van het kind en wordt herhaald wat het kind in het programma heeft geleerd. 

Begeleiding

Thara en Hein zijn de videobegeleiders van dit programma. Zij begeleiden het kind door het programma en lezen voor uit het boek over Daan. Om een indruk te krijgen van het programma is de onderstaande video van Thara (orthopedagoog) toegevoegd. 

Ouderondersteuning

Gezien ouders een grote rol spelen in de ontwikkeling van hun kind met autisme is er een los ouderprogramma ontwikkeld: Autisme kinderen - Ouders. Het doel van het programma is om ouders meer inzicht te geven in wat autisme is door de verschillende kenmerken toe te lichten en door uit te leggen hoe informatie anders wordt verwerkt in de hersenen. Ouders krijgen een beter beeld van de behoeften en uitdagingen van hun kind en krijgen tips hoe ze met het autisme van hun kind om kunnen gaan. De onderwerpen tussen het programma voor ouders en het programma voor kinderen overlappen in de onderwerpen die aan bod komen. Het ouderprogramma kan daarom goed als aanvulling op het kinderprogramma ingezet worden.

Nieuws