< Terug naar overzicht
photo

Succesvolle pilot 'Eerste stap naar herstel' als wachtlijst overbrugging

Gepubliceerd op Feb. 19, 2019, 11:30 a.m.

FortaGroep wilde graag weten wat het effect zou zijn van het inzetten van het programma ‘Eerste stap naar herstel’ bij cliënten die op de wachtlijst staan. Wegen de voordelen van de inzet van het programma op tegen de nadelen? Eind vorig jaar is de locatie in Naaldwijk gestart met een pilot met 10 cliënten om antwoord te kunnen geven op deze vraag.

Enthousiaste start
De start van de pilot was voor het secretariaat van FortaGroep in het begin enigszins spannend. Nadat meer uitleg werd gegeven over de meerwaarde van het inzetten van een online programma, raakten de medewerkers betrokken en geïnspireerd. Met name de boodschap aan cliënten dat de uitvoerend behandelaar wekelijks contact zou onderhouden middels berichten, werd als prettig ervaren. Er werd duidelijk gecommuniceerd wanneer de pre-intakes konden plaatsvinden.

De regiebehandelaar heeft de telefonische pre-intake volgens script uitgevoerd. Er werd met gemotiveerde cliënten afgesproken dat zij met het programma konden starten nadat zij langs waren gekomen voor een ID controle. Het secretariaat kon met de deelnemende cliënten goed tot afspraken komen over wanneer zij langs zouden komen deze controle. Zij merkten dat er positieve reacties kwamen van cliënten!

Sneller tot de kern
Uit de praktijk bleek dat veel informatie over klachten kon worden verstrekt aan de telefoon, de kern van de klacht sneller wordt besproken en voorlopige behandeldoelen konden worden gesteld aan de hand van het programma. Cliënten werden ingelicht over het programma en er werd samen gekeken naar voor hen relevante onderdelen.

Bij akkoord met het volgen van het programma, heeft de regiebehandelaar wekelijks e-Health afspraken van 15 minuten per cliënt in de agenda van de uitvoerend behandelaar gepland, tot de eerste intake afspraak. Ook heeft de regiebehandelaar een email gestuurd naar de uitvoerend behandelaar om de cliënt uit te nodigen voor het programma vanaf de datum dat de cliënt voor ID controle langs is geweest. In de wekelijkse 15 minuten had de uitvoerend behandelaar tijd om gemaakte opdrachten en vragenlijsten te lezen en berichten te sturen.

Er is een opmerkelijk verschil te zien tussen de intakegesprekken van cliënten die het online programma wel of niet hadden doorlopen. Het online voortraject werkte drempelverlagend en leek de spanning van de eerste intake te verminderen. De voorlopige diagnose die gesteld werd aan de hand van de telefonische pre-intake werd in vrijwel alle gevallen bevestigd tijdens de face to face intakefase.

Duidelijke meerwaarde
Het merendeel van de cliënten geeft aan het programma als prettig en effectief te hebben ervaren. De feedback berichten van de uitvoerend behandelaar werden als prettig tot zeer prettig ervaren door cliënten. Meer dan de helft van de cliënten heeft aangegeven dat het programma een positieve invloed had op de behandelgesprekken. Het kunnen werken op eigen tempo, op geschikte momenten vanuit huis werd tevens als erg prettig ervaren.

FortaGroep heeft na het afronden van deze pilot geconcludeerd dat de voordelen van het inzetten van het programma tijdens de wachttijd opwegen tegen de nadelen. Zowel de cliënten, het secretariaat als de behandelaren kijken zeer positief terug op deze pilot. Er wordt binnenkort dan ook op andere locaties van de FortaGroep gestart met het inzetten van ‘Eerste stap naar herstel’ als wachtlijst overbrugging.

Vanwege het succes van de pilot heeft FortaGroep besloten de online voorbehandeling aan te bieden op locaties waar de huidige wachtlijsten minimaal 5 weken betreffen. In samenwerking met Therapieland zal onderzoek worden gedaan naar de effecten van de online voorbehandeling op klachtafname, tevredenheid en zorgminuten.

Met dank aan de medewerkers van locatie Naaldwijk!

Nieuws