< Terug naar overzicht
photo

Resultaten tevredenheidsonderzoek

Gepubliceerd op Oct. 29, 2018, 1:27 p.m.

'Inspirerende e-Health voor betere zorg,' dat is waar wij bij Therapieland elke dag opnieuw naar streven. Samen met experts en ervaringsdeskundigen doen wij er dagelijks alles aan om de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van onze e-Health zo hoog mogelijk te houden.

De aansluiting van e-Health bij de behandeling door jou als behandelaar is erg belangrijk. Uit de praktijk blijkt dat iedere behandelaar e-Health op een eigen manier inzet. Bijvoorbeeld voor of na het behandeltraject, geïntegreerd binnen de behandeling of als zelfhulp. Er is geen goede of foute manier: je kunt e-Health inzetten op de manier die het beste bij jouw behandelwijze past. Iedereen heeft verschillende verwachtingen en  ervaringen bij het inzetten van e-Health. En juist díe verschillen vinden wij interessant! In de maanden mei en juni hebben wij daarom een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder behandelaren en cliënten. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de tevredenheid van behandelaren en in de kwaliteit en service van ons product. Het hogere doel daarbij is verbetering: verbetering van de kwaliteit en service van ons product om behandelaren nog beter te kunnen ondersteunen om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van hun behandelingen te verhogen. De resultaten van het onderzoek willen we graag met jou delen.

Algemene resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat behandelaren gemiddeld het cijfer 7,6 geven voor de tevredenheid over Therapieland als geheel. Daarnaast scoort men een 7,7 op de waarschijnlijkheid dat zij Therapieland aanbevelen aan anderen. De tevredenheid van behandelaren blijkt ook uit het retentiepercentage van 96,2%.

Behandelaren zijn vooral tevreden over de gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en effectiviteit. Zo vinden behandelaren Therapieland makkelijk om mee te leren werken (75%), beoordelen zij de inhoud van de programma’s kwalitatief goed (90%) en zien zij een klachtafname na het inzetten van een programma (76%). Cliënten geven Therapieland gemiddeld een 8,5. Ook zij zien door de inzet van Therapieland een klachtafname (86%). Om jullie inzicht te geven in de specifieke onderdelen die zijn uitgevraagd, zullen we de resultaten hieronder per onderdeel kort bespreken.

Gebruiksvriendelijkheid

Wat betreft de gebruiksvriendelijkheid zijn er twee componenten uitgevraagd, namelijk vaardigheid en laagdrempeligheid. In de stelling ‘Ik voel mij vaardig om Therapieland adequaat in te zetten’ herkent 76% van de behandelaren zich. Daarnaast vindt 75% van de behandelaren Therapieland een makkelijk platform om mee te leren werken.

                   “Goed en makkelijk systeem!” - deelnemende behandelaar

Kwaliteit

Een van de hoogste cijfers die wordt gegeven betreft de inhoudelijke kwaliteit van de programma’s. Maar liefst 90% van de behandelaren vindt de inhoud van de programma’s kwalitatief goed. Daarnaast geeft 78% van de behandelaren aan dat de programma’s goed aansluiten bij de behandelingen.

Effectiviteit

Ook is de effectiviteit van Therapieland uitgevraagd. Wat betreft klachtafname: 76% van de behandelaren geeft aan dat de inzet van Therapieland bijdraagt aan de afname van klachten bij hun cliënten. Daarnaast geeft 82% van de behandelaren aan dat Therapieland bijdraagt aan de verhoging van de eigen regie van hun cliënten. Interessant is ook wat cliënten zeggen over de effectiviteit van Therapieland: 86% van de cliënten ziet door de inzet van Therapieland een klachtafname bij zichzelf. Cliënten beoordelen Therapieland gemiddeld met een 8,5 en zij geven gemiddeld een 8,0 op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u Therapieland zou aanraden aan een bekende in een vergelijkbare situatie?’.

 .          

Service

Ook de service van Therapieland is onderzocht en uitgevraagd. 80% van de behandelaren geeft aan dat de service van Therapieland aan hun verwachtingen voldoet. Als we verder inzoomen zien we dat 87% het eens is met de stelling ‘Wanneer ik Therapieland benader met een vraag wordt deze snel beantwoord’. Ook de bereikbaarheid wordt gewaardeerd: 95% van de behandelaren geeft aan altijd contact op te kunnen nemen met Therapieland wanneer zij een vraag of opmerking hebben.

Binnenkort zullen wij de resultaten ook verwerken in een vernieuwde factsheet per echelon. Via de nieuwsbrief zullen wij je hiervan op de hoogte brengen. Wij willen iedereen nogmaals bedanken voor het deelnemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Wij stellen de participatie aan de evaluaties en het geven van feedback ontzettend op prijs! Heb je nog ergens een vraag over? Dan horen wij dat graag, je kunt altijd contact met ons opnemen.

Nieuws