< Terug naar overzicht
photo

Online gedragsactivatie blijkt effectief bij depressiebehandeling in Indonesië

Gepubliceerd op Oct. 26, 2018, 8:58 a.m.

Innovatie voor geestelijke gezondheidszorg in landen met lage of middeninkomens

De inzet van online technologie bij mentale problematiek gebeurt niet alleen in de westerse wereld, ook in landen met lage of middeninkomens wordt innovatie veelvuldig toegepast. Deze landen hebben te maken met nog een extra uitdaging, namelijk de zogeheten ‘geestelijke gezondheidskloof’: de beschikbaarheid van behandelingen is verre van ideaal en bovendien kan de afstand tot voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg groot zijn. Therapieland heeft meegebouwd aan een project voor online gedragsactivatie bij depressiebehandelingen in Indonesië. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit. Het resultaat is positief.  

The Mental Health Gap Action Program
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) initieerde in 2010 de Mental Health Gap Action Program (mhGAP). Dit programma is gericht op het opschalen van diensten voor psychische, neurologische en middelengebruiksstoornissen voor landen met vooral lage en middeninkomens. Met de juiste zorg, psychosociale hulp en medicatie, kunnen zo tientallen miljoenen mensen worden behandeld voor depressie, schizofrenie en epilepsie. Met de mhGAP wordt gepoogd de geestelijke gezondheidskloof te overbruggen tussen wat dringend nodig is en wat beschikbaar is in landen met lage en middeninkomens. 

De inzet van technologie kan een grote rol spelen in het overbruggen van deze kloof. Mede doordat de toegang tot internet wereldwijd snel toeneemt, is e-Health een veelbelovende strategie die voor een groot aantal mensen beschikbaar kan worden gesteld. Naast technologie kan ook de behandeling door niet-specialisten de geestelijke gezondheidskloof bestrijden. Een voorbeeld van een innovatief project die technologie en behandeling door niet-specialisten combineert, is Guided Act and Feel Indonesia (GAF-ID).  

Guided Act and Feel Indonesia & Therapieland
Het project Guided Act and Feel Indonesia is opgericht in 2015. Het is een online interventie bij depressie die in Indonesië wordt ingezet, waarbij begeleiding wordt verzorgd door getrainde lekenhulpverleners. De interventie is gebaseerd op een behandelprotocol voor gedragsactivatie dat is aangepast aan de Indonesische context door Retha Arjadi. Therapieland heeft meegebouwd aan de interventie en heeft haar systeem beschikbaar gesteld om de interventie aan te kunnen bieden. 

Positieve resultaten
Onlangs zijn de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van het project gepubliceerd in Lancet Psychiatry. De Rijksuniversiteit Groningen en het Amsterdam University Medical Centre (AMC) hebben in samenwerking met de Katholieke Universiteit Atma Jaya in Jakarta, Indonesië, de eerste gerandomiseerde klinische studie van voldoende omvang uitgevoerd naar online interventies bij depressie in Indonesië. De resultaten tonen aan dat online gedragsactivatie met ondersteuning door leken effectief is bij het behandelen van depressies. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om de geestelijke-gezondheidskloof in landen met lage of middeninkomens te overbruggen. 

De positieve effecten van de inzet van de online interventie komen overeen met de resultaten die Therapieland kent in Nederland: het online programma van Therapieland voor depressiebehandeling is effectief, het programma brengt matig sterke depressieklachten terug naar milde klachten.

Naast de effectiviteit van de specifieke interventie voor depressie, doet Therapieland voortdurend onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van haar andere modules en de algehele tevredenheid. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 76% van de behandelaren ziet dat de inzet van Therapieland bijdraagt aan de afname van klachten bij hun cliënten. Daarnaast geeft 82% van de behandelaren aan dat Therapieland bijdraagt aan de verhoging van de eigen regie van hun cliënten. 

Meer lezen over het onderzoek naar de effectiviteit van Therapieland? Lees dan hier verder.

Meer lezen over het onderzoek van het project Guided Act and Feel Indonesia? Lees dan hier verder.

Zie ook:

https://www.actandfeelindonesia.com/ 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/en/

https://www.rug.nl/research/portal/publications/guided-act-and-feel-indonesia-gafid--internetbased-behavioral-activation-intervention-for-depression-in-indonesia(b9afcbcc-8ad4-4c67-b05f-a23bded4857c)/export.html

https://www.therapieland.nl/zorgaanbieder/nieuws/resultaten-tevredenheidsonderzoek/

Nieuws