< Terug naar overzicht
photo

Nieuw: PTSS

Gepubliceerd op Feb. 19, 2019, 11:17 a.m.

Doelgroep
De module PTSS is ontwikkeld voor volwassenen met een posttraumatische-stressstoornis. 

De basis
Het programma heeft een cognitief gedragstherapeutische basis. Er is inspiratie gehaald uit de protocollaire behandeling voor een posttraumatische-stressstoornis. 

Korte inhoud
Het programma start met psycho-educatie over PTSS, waarbij het belang van het betrekken van de omgeving wordt besproken. In deze sessie wordt er ook een vragenlijst ingevuld om de last in kaart te brengen. Vervolgens kan er gekozen worden om naar de tweede sessie te gaan met adviezen over structuur, slapen en ontspanning of om direct naar de derde sessie te gaan, waarin stil wordt gestaan bij stress, vermijding en veiligheidsgedrag. In de vierde sessie worden drie verschillende vormen van exposure besproken: schrijftherapie, EMDR en imaginaire exposure. Vervolgens wordt er in de vijfde sessie gestart met exposure in vivo. In de laatste sessie is er aandacht voor betekenisgeving en terugvalpreventie.

Begeleiding

In het programma begeleiden Rob & Myleen de cliënt door het programma heen als videotherapeut. Om een indruk te krijgen van het programma is de onderstaande video van Rob Olij, GZ-psycholoog, toegevoegd. 

Dit programma inzetten in jouw praktijk?

Het programma is nu te vinden in je pakket. 

Dit programma is beschikbaar voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ. 
Tijdsindicatie: 8 tot 10 weken

Nieuws