De FortaGroep over haar ervaringen en visie op e-Health en de samenwerking met Therapieland

 

E-Health neemt een steeds belangrijkere rol in binnen grote GGZ-instellingen. Zo ook binnen de FortaGroep. We gingen in gesprek met Aldert Seinen, directeur van de FortaGroep en Stephanie Moonen, projectmanager binnen de FortaGroep, over hun ervaringen en visie op e-Health en de samenwerking met Therapieland. Over hun visie zeggen zij: “Laagdrempelig psychische zorg bieden vinden we belangrijk. We willen dat onze zorg toegankelijk, snel te bereiken en dichtbij is. Dit deden wij al door onze behandelingen vanuit kleine praktijken in of dicht bij de huisartsenpraktijk aan te bieden en actief te werken aan een minimale wachtlijst. E-Health biedt daarin nieuwe mogelijkheden.”

 

Blended care

In november is de samenwerking tussen de FortaGroep en Therapieland gestart. De FortaGroep heeft zich al in e-Health verdiept toen het nog in de kinderschoenen stond, vertellen Stephanie en Aldert. Over de reden om met e-Health te gaan werken zeggen ze: “Met e-Health kunnen we het arsenaal aan methoden en technieken uitbreiden en sluiten we aan bij maatschappelijke ontwikkelingen waarbij meer digitale communicatie wordt gebruikt, actieve betrokkenheid van de cliënt wordt vergroot en de cliënt hulpmiddelen onafhankelijk van tijd en plaats ter beschikking heeft.”

Als het over e-Health gaat, komt vaak de term ‘blended care’ om de hoek kijken. Ook binnen de FortaGroep wordt e-Health aangeboden in de vorm van blended behandelingen, waarbij face-to-face gesprekken afgewisseld worden met opdrachten in Therapieland en feedback via het platform. Stephanie: “Dit past heel goed bij de actieve benadering die we al hadden.” Blended care is ook waar Therapieland sterk in gelooft: het face-to-face contact is het allerbelangrijkste en e-Health is daar een uitstekende ondersteuning bij en aanvulling op die ervoor zorgt dat de behandeltrajecten effectiever en efficiënter worden.

 

Implementatie

Om e-Health te laten slagen, wordt van alle lagen binnen de organisatie een zekere mate van flexibiliteit gevraagd, zo schetsen ook Stephanie en Aldert. Het implementatietraject is om deze reden erg belangrijk. Therapieland werkt binnen grotere instellingen met een train-de-trainerconcept waarbij een aantal medewerkers binnen de organisatie wordt opgeleid in e-Health, die daarna hun collega’s begeleiden en meenemen in de transitie. Een implementatievorm die goed past bij de FortaGroep, zo geeft Stephanie aan. “Het is daarbij belangrijk om je te realiseren dat de implementatie meer is dan alleen een training op de werkvloer; het vereist tijd en aandacht om het goed te integreren in de dagelijkse werkwijze en ICT”, vult Aldert aan.

Het implementatietraject is bij de FortaGroep goed verlopen. Stephanie: “We hebben de invoering van deze nieuwe vorm van werken in diverse fasen opgedeeld, waarbij eerst van elke locatie enkele behandelaren zijn getraind. Deze kopgroepleden zijn vervolgens hun collega’s gaan inspireren, trainen en begeleiden. Therapieland heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.” Daarnaast geeft ze aan dat ook de medewerkers van de FortaGroep erg betrokken zijn: zij hebben een proactieve houding ten aanzien van de verdere integratie van e-Health in hun behandelingen en ook hebben ze waardevolle ideeën over de optimalisatie en doorontwikkeling van e-Health en Therapieland.

Een van de uitdagingen die FortaGroep vanuit haar ervaringen deelt, is de digitale infrastructuur van je organisatie. Het is belangrijk dat deze zo optimaal mogelijk is, zodat alle medewerkers met e-Health kunnen gaan werken. Bij FortaGroep kwamen ze er na de implementatie bijvoorbeeld achter dat de spreekkamers niet helemaal goed zijn ingericht. De computers hebben geen speakers, waardoor filmpjes niet afgeluisterd kunnen worden. Ook dit is een voorbeeld dat nog meer het belang benadrukt van het betrekken van alle lagen in je organisatie bij de implementatie van e-Health. Een IT-afdeling kan dit bijvoorbeeld inzichtelijk maken en het probleem tackelen.

 

Eerste ervaringen

“Onze eerste ervaringen met Therapieland zijn zeer positief”, geven Stephanie en Aldert aan. “Zowel behandelaren als cliënten kunnen er makkelijk mee werken en we krijgen al vaak te horen dat het als een waardevol onderdeel van de behandeling wordt ervaren. De vormgeving is intuïtief en de informatie helder. Een groot deel van de programma’s in Therapieland sluit goed aan bij onze werkwijze. Cliënten geven aan dat ze het prettig vinden om in Therapieland zelf aan de slag te kunnen gaan met hun herstel en zaken terug te kunnen lezen.” Een van de dingen die nog kan verbeteren is de berichtenfunctie: deze werkt nog niet zo intuïtief als men gewend is van andere digitale communicatiemiddelen, geeft Stephanie aan. Binnen Therapieland wordt hier momenteel hard aan gewerkt en binnenkort wordt de nieuwe berichtenmodule gelanceerd met daarbij ook een berichtenapp.

 

Gezamenlijk doel

Wat Stephanie verder opmerkt is dat zij als projectmanager merkt dat Therapieland een hele prettige partij is om mee samen te werken: “De medewerkers zijn enthousiast, open en denken actief mee. Ook wordt er snel gereageerd bij vragen en problemen en wordt er adequaat omgegaan met feedback.” De samenwerking tussen beide partijen verloopt goed en het gezamenlijke doel bevordert dat. Stephanie: “Ik merk dat we allemaal hetzelfde willen bereiken: tevreden cliënten en medewerkers én behandelingen die het psychisch evenwicht van de cliënt optimaal bevorderen.”

 

Tips

Wat de FortaGroep aan andere instellingen meegeeft op het gebied van e-Health? Doen! En, zo geeft Stephanie aan, je daarbij wel bewust zijn dat het een gebied is dat volop in ontwikkeling blijft en flexibiliteit vraagt van alle lagen van de organisatie. Ook raden Stephanie en Aldert Therapieland aan: “Het platform biedt veel mogelijkheden en Therapieland is een prettige, innovatieve samenwerkingspartner die zeer servicegericht is. Ook cliënten zijn enthousiast en zien het als een meerwaarde om met Therapieland bezig te zijn. Bovendien blijven zij beschikking houden over de informatie. Daarbij is het mooi dat er in Therapieland veel psycho-educatie wordt geboden en er tijdens de contactmomenten met de cliënt meer aandacht kan worden besteed aan andere zaken.”

 

Over de FortaGroep

De FortaGroep biedt een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige behandeling bij psychische en psychiatrische klachten. Er wordt gebruik gemaakt van de meest recente wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. De FortaGroep werkt intensief samen met andere GGZ-aanbieders, ziekenhuizen en huisartsen in de regio. De FortaGroep vindt het hun verantwoordelijkheid om psychologische zorg betaalbaar te houden. De organisatievorm van de FortaGroep maakt het mogelijk om in deze ontwikkelingen te excelleren.

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer

AI-toepassingen binnen de zorg

Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr.

Lees meer

Beeldbellen via Therapieland t/m 17 mei gratis beschikbaar

Nieuwe functionaliteit: beeldbellen   Door de recente ontwikkelingen en nieuwe richtlijnen omtrent het coronavirus merken wij dat veel van onze

Lees meer

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Zorgprofessionals maken steeds vaker de keuze om een ander soort gesprek te voeren met een cliënt, namelijk vanuit het perspectief

Lees meer

De meerwaarde van e-Health voor de eerste lijn

Corona, vergrijzing, wachttijden in de ggz – de eerstelijnszorg draagt ​​de volledige last van de toenemende druk als het eerste

Lees meer