In de moderne geestelijke gezondheidszorg staat het concept van eigen regie centraal. Dit houdt in dat cliënten worden aangemoedigd om actieve deelnemers te zijn in hun eigen herstelproces, waarbij ze zelf de regie hebben over hun behandeling en welzijn. Een essentieel onderdeel van dit proces is het gebruik van online programma’s, die een waardevolle aanvulling kunnen zijn op face-to-face behandelingen. Maar hoe kunnen zorgprofessionals cliënten effectief motiveren en ondersteunen bij het nemen van eigen regie en daarmee het consistent gebruik van deze programma’s?

1. Cue (aanleiding) 

Wat is de aanleiding die de cliënt motiveert om met Therapie te beginnen? Dit kan een gezondheidsprobleem, een levensgebeurtenis of een persoonlijke wens zijn.

2. Craving (verlangen) 

Vraag uit of laat de client zelf vertellen waarom er een verlangen is om de gewenste veranderingen te bereiken. Hoe sterk het verlangen is, hoe erg het in de weg zit en wat het verlangen is. Denk aan een betere gezondheid, meer energie of minder stress.

 

Bespreek de voordelen van het e-health programma, hoe het hun leven kan verbeteren en hoe het ruimte kan scheppen voor andere dingen in de face-to-face gesprekken.

3. Response (reactie)

Werk samen met de cliënt om specifieke acties te identificeren die ze moeten ondernemen om het e-health-programma te volgen. Denk hierbij aan dagelijkse oefeningen, voedingstracking of dagboekschrijven, opdrachten maken of andere gedragingen bijhouden in onze monitor functie. 

 

Zorg ervoor dat deze acties haalbaar en duidelijk zijn. En wat de consequenties zijn als dit niet lukt (hoeft niet te schools uiteraard).

4. Reward (beloning) 

Benadruk de intrinsieke en extrinsieke beloningen die de cliënt zal ontvangen door het e-health programma te volgen. Dit kan bijvoorbeeld een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen of een gevoel van voldoening zijn. 

Moedig de cliënt aan om hun vooruitgang te vieren en beloningen in te bouwen voor het behalen van mijlpalen.

 

Betrek hier ook de sociale omgeving bij door een van onze programma’s voor naasten. En stuur een keer een leuk aanmoedigend complimentje via de berichtenmodule!

5. Repeat (herhalen) 

Leg de nadruk op de kracht van consistentie en herhaling. Help de cliënt om hun nieuwe gezonde gewoonten in hun dagelijkse routine op te nemen.

Bespreek met de cliënt een schema voor het volgen van het e-health programma en houd rekening met terugvalmomenten. Wat kan de cliënt dan doen?

6. Stacking habits (gewoontes stapelen) 

Moedig de cliënt aan om hun e-health gewoonten te stapelen bovenop bestaande gewoonten. Bijvoorbeeld: de e-health activiteit volgt op hun dagelijkse ochtendroutine. Dit maakt het gemakkelijker om de nieuwe gewoonte te integreren. 

7. Environment Design (omgevingsontwerp) 

Help de cliënt hun omgeving aan te passen om het volgen van het programma gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld: een post-it op de laptop, een notitie in de agenda, een alarm in de telefoon, iemand uit de sociale omgeving die de cliënt herinnert of dat je een bericht stuurt via de berichten module. 

Creëer een ondersteunende omgeving voor de gewenste gedragsverandering.

8. Progress Tracking (Voortgang bijhouden)

Moedig de cliënt aan om hun voortgang bij te houden. Dit kun je doen binnen onze monitor functionaliteit. De gedragingen die de client gaat bijhouden kunnen jullie samen bedenken. Je kunt vervolgens een keuze maken om te tracken door middel van emoji’s of door middel van turven. Ook kun je een keuze maken tussen het bijhouden van het vertonen van gewenst gedrag, of juist het vermijden van ongewenst gedrag. Enkele voorbeelden waar je aan kunt denken zijn: gemoedstoestand die dag, het aantal uren slaap, stuks fruit gegeten, sigaretten niet gerookt, piekeren, sociale contacten per dag etc. Dit helpt je client om het succes te visualiseren en daarmee aan te moedigen.

9. Habit reflection (gewoonte reflectie)

Stimuleer zelfreflectie bij de cliënt over de eigen regie in het herstelproces. Bespreek wat wel en niet werkt en pas de benadering indien nodig aan. Identificeer obstakels en strategieën om deze te overwinnen.

10. Community (gemeenschap)

Moedig de cliënt aan om iemand vanuit de sociale omgeving uit te nodigen. Deze persoon krijgt waardevolle tips en tricks en is meteen betrokken bij het proces van de cliënt. Dit kan helpen om de accountability en motivatie te vergroten.

Conclusie

Het stimuleren van eigen regie bij cliënten is essentieel voor het bevorderen van therapietrouw en een succesvol herstelproces. Door gebruik te maken van motiverende gespreksvoering en het implementeren van de stappen uit “Atomic Habits” kunnen je als zorgprofessionals cliënten effectief ondersteunen bij het integreren van e-health programma’s in hun dagelijkse routine.

Consistentie, beloning, en een ondersteunende omgeving zijn cruciale elementen die bijdragen aan het duurzame succes van deze aanpak.

Ontdek onze e-Health

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Therapieland Klaar Loggen

 e-Health bij chronisch somatische aandoeningen

Therapieland PS is een tweemaandelijkse bijeenkomst waarin teamleden van Therapieland en onderzoekers uit het veld in gesprek gaan over de

Lees meer
foto van twee lachende vrienden

22% minder stressklachten door e-Health-programma | IJ-lab

Post Views: 1.831

Lees meer
7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

7 zelfhulpboeken die je mentale gezondheid een boost kunnen geven

We vroegen verschillende Therapieland werknemers welk boek hun mentale gezondheid een boost heeft gegeven. We zetten er 7 op een rij!

Lees meer
foto van student achter laptop

78% van mensen met somberheidsklachten is geholpen met digitaal programma | IJ-lab

Post Views: 1.685

Lees meer
Afbeelding van Nicky tijdens de Slimme Zorgestafette over AI in de zorg

AI-toepassingen binnen de zorg

Afgelopen donderdag stond in het teken van de Innovatie-estafette. Bert van der Hoek (CEO Trimbos-instituut), Nicky Hekster (IBM) en Dr.

Lees meer