Waarom Krachtplan?

Krachtplan is een ondersteunende digitale signaleringstool die houvast biedt in het dagelijks leven van de cliënt. Krachtplan is ontworpen om in de hectiek van alledag het eigen niveau van functioneren en veranderingen systematisch bij te houden.

De cliënt kan zowel positieve als minder positieve gevoelens, gedachtes en gedragingen gekoppeld aan de gemoedstoestand registreren. Naasten en zorgprofessionals spelen een belangrijke rol door inzage te hebben en met de cliënt in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen of juist te stimuleren of te helpen om te continueren met bepaalde acties. 

Screenshot van de Krachtplan app

De voordelen van Krachtplan

  • Stimuleert  eigen regie  van de cliënt
  • Laagdrempelige manier van  zelf-monitoring 
  • Stimuleert en faciliteert  netwerkzorg
  • Inzage als naasten en professionals
  • Ontdekken van patronen en  vroegsignalering
  • Gestoeld op  Positieve psychologie

Meer dan een signaleringstool 

Krachtplan is een mooie aanvulling op de behandeling, of je nu wel of niet met een crisis(signaleringsplan) werkt. Gebruik krachtplan als:

 

  • monitor van specifieke signalen: ontdek wanneer en hoe vaak een signaal voorkomt en welke invloed het heeft op de stemming van de cliënt;
  • nulmeting: volg bepaalde interventies, stressfactoren of gebeurtenissen en bepaal de invloed daarop.
Screenshot van de Krachtplan app

In het krachtplan kun je als cliënt:

Icoon voor checklist in de Krachtplan app
gewoonten bijhouden
Icoon voor bijhouden wat je voelt in de Krachtplan app
bijhouden hoe je je voelt en waar je dat aan merkt
Icoon checklist voor Krachtplan
terugzien wat je kunt doen op dat moment
Icoon voor naasten in de Krachtplan app
naasten inzicht geven in helpende acties