Waarom Krachtplan?

Krachtplan is een ondersteunende digitale signaleringstool die houvast biedt in het dagelijks leven van de cliënt. Krachtplan is ontworpen om in de hectiek van alledag het eigen niveau van functioneren en veranderingen systematisch bij te houden.

De cliënt kan zowel positieve als minder positieve gevoelens, gedachtes en gedragingen gekoppeld aan de gemoedstoestand registreren. Naasten en zorgprofessionals spelen een belangrijke rol door inzage te hebben en met de cliënt in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen of juist te stimuleren of te helpen om te continueren met bepaalde acties. 

Frame 1 (10)

De voordelen van Krachtplan

  • Stimuleert  eigen regie  van de cliënt
  • Laagdrempelige manier van  zelf-monitoring 
  • Stimuleert en faciliteert  netwerkzorg
  • Inzage als naasten en professionals
  • Ontdekken van patronen en  vroegsignalering
  • Gestoeld op  Positieve psychologie

Meer dan een signaleringstool 

Krachtplan is een mooie aanvulling op de behandeling, of je nu wel of niet met een crisis(signaleringsplan) werkt. Gebruik krachtplan als:

 

  • monitor van specifieke signalen: ontdek wanneer en hoe vaak een signaal voorkomt en welke invloed het heeft op de stemming van de cliënt;
  • nulmeting: volg bepaalde interventies, stressfactoren of gebeurtenissen en bepaal de invloed daarop.
MObile Mockup (2)

In het krachtplan kun je als cliënt:

gewoonten bijhouden
bijhouden hoe je je voelt en waar je dat aan merkt
terugzien wat je kunt doen op dat moment
naasten inzicht geven in helpende acties