Therapieland is bezig met de ontwikkeling van een beslisondersteuner. Dit is een ondersteunende tool die de huisarts en POH-GGZ inzicht geeft in de problematiek en psychosociale context van patiënten met psychische klachten. De uitkomsten kunnen een bijdragen leveren aan het geven van de juiste hulp aan de patiënt en bestaan uit inzicht en advies (bijvoorbeeld: e-Health en doorverwijzing).

Therapieland vraagt jou om deze korte vragenlijst in te vullen om jouw behoeftes in kaart te brengen rondom een dergelijke tool. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal vijf minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt.

Illustratie van persoon met telefoontje in hand