Depressie - IPT

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor volwassenen met een lichte tot matige depressie, of met depressieve klachten. Er moet ingeschat worden of iemand in staat is met enige regelmaat achter de computer te zitten. Suïcidaliteit en/of psychotische kenmerken zijn exclusiecriteria.

Basis

Het programma is gebaseerd op de Interpersoonlijke Therapie (IPT) en de protocollaire behandeling voor depressie van Keijsers, van Minnenen Hoogduin (2004). Tevens is er gebruik gemaakt van elementen uit de Positieve Psychologie en Mindfulness.

Korte inhoud

Er wordt gestart met psycho-educatie over depressie en aandacht voor positiviteit. Daarna wordt er uitleg gegeven over het belang van dagstructuur en zelfzorg om je klachten tegen te gaan. De cliënt houdt een activiteitendagboek bij en stelt een leuke activiteitenlijst op. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over interpersoonlijke therapie, er wordt een start gemaakt met het onderzoeken van alle focussen en er wordt een schematische weergave gemaakt van de belangrijke personen in iemands netwerk. De cliënt sluit af met een preventieplan om een terugval te voorkomen.

START PROEFACCOUNT

Ben je benieuwd wat Therapieland voor jou kan betekenen? Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie of sluit een gratis proefabonnement af waarmee je een maand lang gebruik kunt maken van al onze diensten. Wij helpen je graag met het implementeren van Therapieland in jouw praktijk!