Borderline

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor cliënten met een gediagnosticeerde Borderline persoonlijkheidsproblematiek. Het is bedoeld om inzicht te geven in hun persoonlijkheid, de ontwikkeling hiervan, de hieruit voortvloeiende gevoelens en gedragingen en de gevolgen hiervan. Dit programma dient alleen ter begeleiding ingezet te worden of als zelfstandige nazorg, maar niet als primaire behandeling.

Basis

Dit programma is gestoeld op de holistische theorie en een deel van de theorie uit de VERS-training. Het model uit de VERS-training is in dit programma omgebouwd tot een thermometer, maar is qua functionaliteit hetzelfde.

Korte inhoud

Het programma biedt cliënten met dergelijke problematiek inzicht in hun persoonlijkheid, de ontwikkeling hiervan, de hieruit voortvloeiende gevoelens en gedragingen en de gevolgen hiervan. Stigmatisering rondom de stoornis wordt verminderd, er wordt psycho-educatie geboden en de cliënt maakt een holistische theorie op. Ook wordt gekeken naar wat maakt dat zij hierdoor herhaaldelijk tegen problemen aanlopen (in relaties en werk bijvoorbeeld). Vervolgens is er aandacht voor de verstoorde emotieregulatie en wordt er een kleine eerste stap in het herkennen van emoties gezet. Aan het einde van dit programma kan de behandelaar met de cliënt het vervolgtraject bespreken.

START PROEFACCOUNT

Ben je benieuwd wat Therapieland voor jou kan betekenen? Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie of sluit een gratis proefabonnement af waarmee je een maand lang gebruik kunt maken van al onze diensten. Wij helpen je graag met het implementeren van Therapieland in jouw praktijk!