KKL

De KKL beoogt een algemene indicator voor psychisch lijden te geven.

Lees meer

EFV

De EFV geeft inzicht in de werking van denkprocessen bij kinderen en jongeren.

Lees meer

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

SEV

Dit instrument heeft als doel om te bepalen in hoeverre kinderen problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees meer

HoNOS 65+

Dit instrument heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

Lees meer

IQCODE-N

Deze vragenlijst heeft als doel om dementie te detecteren.

Lees meer

Verkorte IQCODE-N

Deze vragenlijst heeft als doel om dementie te detecteren.

Lees meer

ZRM

Deze vragenlijst meet hoe zelfredzaam iemand op één moment is.

Lees meer

YSQ

Het doel van deze vragenlijst is om disfunctionele schema’s in kaart te brengen.

Lees meer

VvGK 6-16

Deze vragenlijst meet in welke mate symptomen van de gedragsstoornissen ADHD, ODD en CD aanwezig zijn bij een kind.

Lees meer

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!