VLQ

De VLQ is een zelfrapportagevragenlijst die in kaart brengt welke levensgebieden belangrijk zijn voor een cliënt.

Lees meer

TGI-SR+

De TGI-SR+ is een zelfrapportage vragenlijst voor het meten van verstoorde rouw.

Lees meer

SCS-SF

De SCS-SF is de verkorte versie van de Self-Compassion Scale. De vragenlijst brengt te mate van zelfcompassie in kaart.

Lees meer

RCADS

De RCADS-22 brengt in kaart hoe vaak een kind of jongere last heeft van bepaalde angstklachten of depressieve gevoelens.

Lees meer

PSWQ

De PSWQ is een zelfbeoordelingsvragenlijst die iemands neiging tot piekeren meet.

Lees meer

MAAS

De MAAS brengt de mate van mindfulness in kaart en of de mindfulness vaardigheden zijn verbeterd.

Lees meer

Eigenschappen en kwaliteiten bij ASS

Deze vragenlijst is bedoeld om de sterke kanten van iemand met ASS te achterhalen.

Lees meer

ISI

De ISI kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre insomnie te maken heeft met het klachtenpatroon van de patiënt.

Lees meer

GSES

De GSES meet hoe iemand in het algemeen omgaat met stressoren/moeilijke situaties in het leven.

Lees meer

GIH 13 -16 jaar

De GIH 13-18 jaar is een kort screeningsinstrument waarmee kan worden vastgesteld of er risico is op onveilige gehechtheid bij jongeren van 13-18 jaar.

Lees meer

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!