Coping

Coping is ook wel de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen. Coping wordt daardoor ook wel gezien als een persoonlijkheidsstijl. Door de copingstijl van iemand in kaart te brengen kan gekeken worden of deze adequaat is en passend bij de situatie waarin iemand verkeert. Zo niet, dan kan onderzocht worden welke mogelijkheden en wensen er zijn om deze te veranderen.

Copingvragenlijsten

Voor het vaststellen van iemand zijn copingstijl zijn diverse instrumenten beschikbaar. Op deze pagina vind je een overzicht van de vragenlijsten die wij aanbieden.

SCID-5-PV

Een screener voor het gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen.

Lees meer

VAK

De VAK geeft inzicht in subjectief ervaren angst bij kinderen.

Lees meer

KKL

De KKL beoogt een algemene indicator voor psychisch lijden te geven.

Lees meer

EFV

De EFV geeft inzicht in de werking van denkprocessen bij kinderen en jongeren.

Lees meer

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

SEV

Dit instrument heeft als doel om te bepalen in hoeverre kinderen problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees meer

HoNOS 65+

Dit instrument heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

Lees meer

IQCODE-N

Deze vragenlijst heeft als doel om dementie te detecteren.

Lees meer

Verkorte IQCODE-N

Deze vragenlijst heeft als doel om dementie te detecteren.

Lees meer

ZRM

Deze vragenlijst meet hoe zelfredzaam iemand op één moment is.

Lees meer

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!