Autisme

Een autismespectrumstoornis uit zich per persoon verschillend. Daarom spreken we ook van een spectrum: het gaat om een heel diverse groep mensen bij wie de problemen en symptomen verschillen in aard en ernst. Over het algemeen ervaren mensen met een autismespectrumstoornis moeite met sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. 

Autismevragenlijsten

Voor het vaststellen van symptomen van autismespectrumstoornissen (ASS) of klachten die voortkomen uit deze stoornis zijn diverse instrumenten beschikbaar. Op deze pagina vind je een overzicht van de vragenlijsten die wij aanbieden.

GGZ Jeugdthermometers

Met de GGZ Jeugdthermometers krijgen instellingen in de GGZ voor kinderen en jongeren inzicht in hoe cliënten en hun ouders de geboden zorg, inclusief de ouderbegeleiding, waarderen.

Lees meer

ASV

De ASV maakt onderscheid tussen kinderen met ASS-symptomen en andere problemen

Lees meer

VPV

De VPV meet zowel interpersoonlijke vaardigheden (relationeel en affectief) als intrapersoonlijke vaardigheden

Lees meer

VFO

De VFO geeft bij kinderen en jongeren een indicatie of er sprake is van sociale onthechting, emotionele onthechting of een combinatie daarvan.

Lees meer

GVL

De GVL meet de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden.

Lees meer

4DSQ

Een vragenlijst voor zelfbeoordeling van: distress, depressie, angst en somatisatie.

Lees meer

NEL

Inzicht verkrijgen in de empowerment van GGZ-cliënten.

Lees meer

BIT-C – Medische Psychologie

Het opstellen van behandeldoelen van cliënten en inventariseren in hoeverre deze doelen behaald zijn.

Lees meer

MANSA

Een globale indruk krijgen van iemands kwaliteit van leven.

Lees meer

PCL-5

Dit is een zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen.

Lees meer

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!