Autisme

Een autismespectrumstoornis uit zich per persoon verschillend. Daarom spreken we ook van een spectrum: het gaat om een heel diverse groep mensen bij wie de problemen en symptomen verschillen in aard en ernst. Over het algemeen ervaren mensen met een autismespectrumstoornis moeite met sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. 

Autismevragenlijsten

Voor het vaststellen van symptomen van autismespectrumstoornissen (ASS) of klachten die voortkomen uit deze stoornis zijn diverse instrumenten beschikbaar. Op deze pagina vind je een overzicht van de vragenlijsten die wij aanbieden.

ASV

De ASV maakt onderscheid tussen kinderen met ASS-symptomen en andere problemen

Lees meer

VISK

Deze vragenlijst inventariseert sociaal probleemgedrag bij kinderen met een (milde) pervasieve ontwikkelingsstoornis.

Lees meer

AQ

Een instrument dat de mate van autismespectrum-eigenschappen meet bij volwassenen.

Lees meer

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Therapieland hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Therapieland is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!