< Terug naar overzicht
photo

Nieuw: Autisme kinderen - Ouders

Gepubliceerd op Nov. 26, 2019, 3:01 p.m.

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) tussen de 8 en 12 jaar oud.

De basis

Het programma richt zich voornamelijk op psycho-educatie over autisme. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met Danielle Bax-Goedhart, werkzaam bij Een Stap Voor, en Christine Perrenet, werkzaam bij Onderwijs & Kind.

Korte inhoud

Het doel van het programma is om ouders meer inzicht te geven in wat autisme is door de verschillende kenmerken toe te lichten en door uit te leggen hoe informatie anders wordt verwerkt in de hersenen. Ouders krijgen een beter beeld van de behoeften en uitdagingen van hun kind en ze krijgen tips over hoe zij met het autisme van hun kind om kunnen gaan.

Het programma bestaat uit vijf sessies. In de eerste sessie krijgt de ouder kort informatie over wat autisme is. Hierin wordt tevens aandacht besteed aan verschillende theorieën die deels ten grondslag liggen aan autisme. In de tweede sessie wordt dieper ingegaan op de verschillende kenmerken van autisme. Er wordt aandacht besteed aan onder andere informatieverwerking, sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme. In de derde sessie komen verschillende behoeften aan bod, zoals structuur en afspraken, duidelijkheid en ondertitelen. Ook wordt stilgestaan bij verschillende uitdagingen, zoals omgaan met nee, emoties herkennen en sociale vaardigheden. Er worden tips gegeven over het omgaan met deze behoeften en uitdagingen. De vierde sessie staat in het teken van autisme in het dagelijks leven, waarbij aandacht is voor de opvoeding, het gezin en school. Er wordt tevens stilgestaan bij het toekomstperspectief. In de laatste sessie ligt de focus op de impact van de diagnose op de ouder, het omgaan met gevoelens en de toekomst. 

De onderwerpen in dit programma overlappen met het kinderprogramma, Autisme - Kinderen. Het kan daarom ook goed als aanvulling op het kinderprogramma ingezet worden. 

Begeleiding

Danielle en Coen zijn de videobegeleiders van dit programma. Om een indruk te krijgen van het programma is de onderstaande video van Danielle toegevoegd.

Nieuws